olomouc.cz   I   olomoucko.cz   I   olomouc-tourism.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

Tucet vzpomínek stavebního úředníka

Olomoucké kašny

O chrličích na dómu sv. Václava

Alba členů fotografické sekce VSMO (možnost napsat vzkaz)

Připravované akce:

3. 6. vlastivědná vycházka
z Purkrabské ulice Bezručovými sady k hotelu Palác
provází PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14:00 u Arcibiskupského semináře na Žerotínově náměstí

7. 6. komentovaná prohlídka
výstavy Tajemné proměny hornin v devonu
provází Ing. Pavel Novotný, vedoucí Přírodovědného ústavu VMO
od 17 hodin ve VMO
(sekce přírodovědná)

9. 6. koncert
v rámci Noci kostelů
od 18:30 v chrámu P. Marie Sněžné
(sekce hudební)

14. 6. exkurze
do Arcibiskupské knihovny
Provází Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. z katedry historie FF UP
začátek v 16:50 v recepci Arcibiskupského paláce na Biskupském náměstí
(sekce literárně historická)

17. 6. zájezd
Archeopark Chotěbuz – Český Těšín, Cieszyn
návštěva archeoparku spojeného s raně středověkým hradištěm, muzea v Českém Těšíně, Zámeckého vrchu v Cieszyně s pozůstatky hradu a s rozhlednou atd.

23. 6. přednášky
Vývoj středně zdravotního školství v Československu v letech 1918 -1938
přednáší Mgr. Růžena Zaoralová, VOŠ zdravotnická E.Pöttinga v Olomouci
Nově zaváděné trendy a postupy – HIPEC nejen z pohledu anesteziologa
přednáší MUDr. Šárka Fritscherová, Ph.D., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc
od 15:00 v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

24. – 25. 6. zájezd
Za poklady českých dějin do středních Čech (Stará Boleslav, hora Říp, Břevnovský klášter, Lány)
vede doc. Milada Písková
(sekce historická)

Nedávno uskutečněné akce:

31. 5. přednáška
Vampýrismus, upíři a jejich rodinní příslušníci
přednáší PhDr. Jan Štěpán, Ph.D.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

28. 5. archeologická exkurse ZMĚNA DNE
do jeskyní Moravského krasu do významných archeologických nalezišť v Koňské jámě a v Rytířské jeskyni pod vedením Mgr. Martina Dolce, Ph.D. z katedry historie FF UP.
Odjezd z Olomouce v 9 hodin od tržnice osobními auty (je vhodné se přihlásit na mobil 603591821 nebo mail pavlina.kalabkova@upol.cz)
(sekce archeologická)

24. 5. exkurze
do Prečanovy knihovny v Arcibiskupském paláci
Provází Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. z katedry historie FF UP
Začátek v 16:50 v recepci Arcibiskupského paláce na Biskupském náměstí
(sekce literárně historická)

20. 5. zájezd
do východních Čech (státní zámek Žleby, Slatiňany a další)
vede Anna Petrželová, cena 300 Kč, zájezd obsazen

17. 5. exkurze
ke zrestaurovanému modelu Husova sboru s konzervátorkou VMO Mgr. Lucií Janusovou
začátek v 17 hodin před kostelem v ulici U Husova sboru 538 v Olomouci

13. 5. exkurze
do Loštic – muzeum, památník Adolfa Kašpara, synagoga, muzeum tvarůžků, město s komentářem
Odjezd vlastními auty v 9 hodin od tržnice (je vhodné se přihlásit na mail hnala@tiscali.cz nebo na mobil 739017357)
(sekce národopisná)

10. 5. přednáška
Životní jubilea zasloužilých ředitelů Slovanského gymnázia - Jan Ev. Kosina, Vít Hřivna
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

3. 5. beseda ZMĚNA PROGRAMU
Povídánky od nitěných knoflíků s Miroslavem Kobzou, autorem příběhů ze starých časů z okolí Zábřeha
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

26. 4. 2017: komentovaná prohlídka
výstavy Milování v přírodě
provází Mgr. Peter Adamík, Ph.D.
od 17 hodin ve VMO
(sekce přírodovědná)

22. 4. 2017: archeologická exkurze ODLOŽENO PRO NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ
do okolí Zlatých Hor k památkám na středověkou těžbu drahých kovů
osobními auty (je vhodné se přihlásit na mobil 603591821 nebo mail pavlina.kalabkova@upol.cz)
odjezd v 9 hodin od tržnice
(sekce archeologická)

19. 4. 2017: přednáška
Cesta 4. zeměbraneckého hulánského pluku z Olomouce Velkou válkou 1914 – 1918
přednáší Mgr. Jaroslav Hudský
od 17 hodin v horní klubovně

12. 4. 2017: beseda ZRUŠENO
Povídánky od nitěných knoflíků s Miroslavem Kobzou, autorem příběhů ze starých časů z okolí Zábřeha
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

5. 4. 2017: přednáška
150 let Slovanského gymnázia v Olomouci
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

29. 3. 2017: přednáška
Divoká krása Jeseníků
přednáší Ondřej Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků, s komentovanou prohlídkou výstavy ve VMO
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

22. 3. 2017: přednáška
Kraličtí varhanáři a jejich stopy v Olomouci a okolí
Přednáší Mgr. Václav Uhlíř z katedry muzikologie FF UP
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

15. 3. 2017: přednáška
Krušnohorské uctívání duchů (démonologie) v kontextu barokní imaginace
přednáší PhDr. Jiří Wolf z Muzea města Duchcova
od 16 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

8. 3. 2017: beseda
s Janem Sulovským, dramatikem a dramaturgem Českého rozhlasu Olomouc
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

1. 3. 2017: přednáška
Současné české archeologické výzkumy v Kurdistánu
přednáší doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D. z katedry historie FF UP Olomouc
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

24. 2. 2017: přednášky z dějin lékařství
70 let od vzniku chirurgické kliniky ve Fakultní nemocnici v Olomouci
přednáší Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., přednosta I. chirurgické kliniky FN Olomouc
Rehabilitace po úrazech v minulosti a dnes
přednáší Doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D., přednosta Rehabilitační kliniky FN Olomouc
od 15 hodin v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

22. 2. 2017: přednáška
k jubileu hudebního skladatele Jana Václava Stamice (1717–1757) a jeho mannheimské školy
přednáší Mgr. Jana Loskotová a Ing. Ladislav Kunc
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební a literárně historická)

Změna termínu - o den dříve!
14. 2. 2017: přednáška
Slovenské deputace k císařskému dvoru do Olomouce v letech 1848–1849
přednáší doc. PhDr. Milada Písková
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

8. 2. 2017: seminář
Přehled nejvýznamnějších archeologických výzkumů realizovaných na střední Moravě v loňském roce
přednáší zástupci všech archeologických pracovišť
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

1. 2. 2017: přednáška
Putování po Bouzovsku a Lošticku, vzpomínky pamětníků, strašidla, legendy
přednáší Karel Faltýnek z Národního památkového ústavu v Olomouci
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

28. 1. 2017: exkurze
na výstavu Vítejte u neandertálců v Moravském zemském muzeu v Brně v Pavilonu Antropos
Doprava vlastní nebo společná vlakem z Olomouce hl. n. v 9:06 (v Brně dále tramvají č. 1 na zastávku Pisárky – výstaviště)
Začátek společné komentované prohlídky v 11:15–11:30 Vstupné: plné 90 Kč, zvýhodněné 45 Kč
(sekce archeologická)

25. 1. 2017: přednáška
Císař František Josef I. na vojenských manévrech na Konicku roku 1887 v záznamech obecních kronik
přednáší Bc. Ján Kadlec
od 17 hodin v horní klubovně

18. 1. 2017: beseda
s Milanem Tichákem nad jeho novou publikací Příběhy olomouckých pomníků a hřbitovů
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

11. 1. 2017: přednáška
obnova figuríny hanáckého obra Josefa Drásala
přednáší Mgr. Veronika Hrbáčková z VMO
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

1. 1. 2017: novoroční vycházka
provází PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14:30 u kina Metropol na rohu Sokolské a Zámečnické ulice

25. 12. 2016: koncert
J. J. Ryba : Česká mše vánoční, pastorely
chrámový sbor a orchestr Salve
od 16:00 v chrámu Panny Marie Sněžné

14. 12. 2016: přednáška
páter Ludvík Holain, hudební skladatel a pedagog, další hudební jubilanti
přednáší Ing. Ladislav Kunc a Mgr. Jana Loskotová
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební a literárně historická)

9. 12. 2016: přednáška
prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc. - 120. výročí narození
přednáší Mgr. Renata Klvačová, ředitelka archívu UP
od 15 hodin v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

7. 12. 2016: komentovaná prohlídka
výstavy František Josef I. a Olomouc
provází Mgr. Markéta Doláková
od 17 hodin v horní klubovně

3. 12. 2016: exkurze
do Litovle - muzeum, procházka městem
vede Karel Faltýnek z NPÚ Olomouc
začátek u muzea v Litovli v 10:50
(sekce národopisná)

30. 11. 2016: přednáška
slavní herci na prknech olomouckého divadla (Slávka Budínová, Julie Charvátová, Ilja Racek). Druhý díl přednášky.
Přednáší prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.
od 17 hodin v posluchárně Filozofické fakulty UP na tř. Svobody
(sekce literárně-historická)

23. 11. 2016: přednáška
Hledání hrobu kněze P. Josefa Toufara – archeologie modernity a její místo v odkrývání historie.
Přednáší Mgr. Jan Havrda, Ph.D., z Národního památkového ústavu, ú. o. p. Praha
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

20. 11. 2016: koncert
Koncert sboru a orchestru Salve ke cti sv. Cecilie a k 260. výročí narození W. A. Mozarta.
Na programu Missa solemnis in C , KV 337 W. A. Mozarta a další skladby jubilantů (Bruckner, M. Haydn, F. Liszt) od 16:00 v chrámu Panny Marie Sněžné
(sekce hudební)

16. 11. 2016: přednáška
Z minulosti Olomouckého kraje na pozadí staletého územně správního uspořádání Moravy.
Přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

9. 11. 2016: přednáška
Archeologie a umění - jak objevy dávných protagonistů VSMO Jindřicha Wankla a Karla Absolona inspirovaly české umělce.
Přednáší Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D., z Ústavu Antropos Moravského zemského muzea v Brně
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

5. 11. 2016: exkurze
do Vědecké knihovny v Olomouci k 450. jubileu.
Vede doc. PhDr. Milada Písková.
Začátek v 10 hodin před knihovnou v Bezručově ulici.
(sekce historická)

2. 11. 2016: přednáška
Olomoucké hudební festivaly Setkání
přednáší PhDr. Josef Dvořák
Odřeknuto přednášejícím. Náhradní přednáška o ZUŠ Žerotín.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

26. 10. 2016: přednáška
O unikátních rostlinách v Jeseníkách
přednáší doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. V rámci probíhající výstavy Endemity Jeseníků ve VMO
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

22. 10. 2016: zájezd
do Archeoparku Pavlov u Břeclavi - expozice lovců mamutů a Věstonické Venuše
provází Mgr. Martin Novák, Ph.D., z Archeologického ústavu Akademie věd ČR
Odjezd autobusem v 7:00 od tržnice (cena 220 Kč)
(sekce archeologická)

ZMĚNA DNE (úterý)
18. 10. 2016: přednáška
zamyšlení nad turistickými nápisy (graffiti) na stěnách archeologického naleziště Býčí skála v Moravském krasu
přednáší Mgr. Martin Golec, Ph.D., z Filozofické fakulty UP
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

15. 10. 2016: přednáška
Počátky numismatických sbírek olomouckého Vlastivědného muzea
od 8 hodin v horní klubovně
(sekce numismatická)

15. 10. 2016: zájezd
do Holešova a na Svatý Hostýn
Vede doc. PhDr. Milada Písková

12. 10. 2016: přednáška
vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků
přednáší RNDr. Leo Bureš
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

8. 10. 2016: vlastivědná vycházka
z olomouckého hradu do podhradí
Vede PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14:00 před dómem sv. Václava

7. 10. 2016: přednášky
Mgr. Marek Hampel - Osudy vídeňského neurologa prof. MUDr. Otto Marburga, rodáka z Rýmařova
doc. MUDr. A. Bártová, CSc. - Historie vzniku HLA laboratoře ve FN Olomouc
doc. MUDr. Fr. Mrázek, PhD. - Současný stav imunologických vyšetření před transplantací orgánů
od 15 hodin v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

5. 10. 2016: beseda
nová kniha Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku
Miroslav Kobza, redaktor Českého rozhlasu
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

1. 10. 2016: zájezd
na jižní Moravu po trase Milotice, Strážnice, Petrov, Plže
Vede Bohumila Kühnová a Anna Petrželová

24. 9. 2016: exkurze
do Čech pod Kosířem do nové zámecké expozice ve správě VMO
provází autor expozice Mgr. Robert Šrek
začátek v 10:00 u pokladny v zámku

21. 9. 2016: přednáška
historický stavební vývoj města Olomouce od Hradské brány k nádraží
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

17. 9. 2016: exkurze
do Hanáckého skanzenu v Příkazích
Vedou Mgr. Eva Kroutilová a Karel Faltýnek
Začátek v 10:30 před skanzenem, odjezd tam je možný autobusem 770 směr Litovel (od hlavního nádraží, stanoviště E v 9:56)
(sekce národopisná)

17. 9. 2016: přednáška
Mince z hrobů
od 8 hodin v horní klubovně VMO
(numismatická sekce)

15. 9. 2016: zájezd
Jablůnkovské šance – soustava novodobého opevnění v terénu blízko Jablůnkova ve Slezsku
Vede Bc. Ján Kadlec

Zrušeno pro nemoc
14. 9. 2016: přednáška
Figurína hanáckého obra Josefa Drásala s připomínkou 120. výročí slavné Národopisné výstavy v Praze.
Přednáší Mgr. Veronika Hrbáčková z VMO
od 17 hodin v horní klubovně
(národopisná sekce)

Fotoreportáž z vycházky na Hradisko (12. 9. 2009) ...

Fotoreportáž z vycházky do pravoslavného chrámu Sv. Gorazda(23. 5. 2009) ...


Fotoreportáž z exkurze do Státního okresního archívu na téma staré rukopisy(23. 4. 2009) ...

Fotoreportáž z archeologické přednášky Římané na střední Moravě(19. 3. 2009) ...

Fotoreportáž z přednášky o Francouzské Polynésii(12. 3. 2009) ...

Fotoreportáž z novoroční vycházky na Dolní náměstí (1. 1. 2009) ...

Fotoreportáž z vycházky po Úřední čtvrti (14. 9. 2008) ...

Fotoreportáž z přednášky Všední den a barokní slavnost v premostrátské kanonii Hradisko (24. 1. 2008) ...

Fotoreportáž z prohlídky kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a kláštera dominikánů (27. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z přednášky o zapomenutém šlechtickém rodu pánů z Holštejna (25. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z prohlídky Mladečských jeskyní z pohledu archeologického s doc. Olivou z Masarykovy univerzity (6. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z exkurze do chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci - Hejčíně, posvěceného před 75 lety (29. 9. 2007) ...

Fotoreportáž z archeologického výletu do Huzové - Mutkova (hrádek Mutkov, stopy po dolování, cesty středověkou krajinou (15. 9. 2007 ) ...


Aktualizováno: 5. 6. 2017