olomouc.cz   I   olomoucko.cz   I   olomouc-tourism.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

Tucet vzpomínek stavebního úředníka

Olomoucké kašny

O chrličích na dómu sv. Václava

Alba členů fotografické sekce VSMO (možnost napsat vzkaz)

Připravované akce:

16. 1. přednáška
Hanácké svatební a jiné koláče.
s komentovanou prohlídkou výstavy
přednáší Mgr. Veronika Hrbáčková z VMO
od 17 hodin v horní klubovně
(národopisná sekce)

23. 1. přednáška
Olomoučan Josef Engliš, šéfmechanik Baťova letectva, a jeho cesta kolem světa
přednášejí ing. Roman Gronský a ing. arch. P. Engliš
od 17 hodin v horní klubovně

30. 1. archeologický seminář
Přehled výzkumů na střední Moravě v roce 2018
přednášejí zástupci jednotlivých archeologických organizací působících v regionu
od 17 hodin v horní klubovně
(archeologická sekce)

Nedávno uskutečněné akce:

31. 10. přednáška
Z Borispolu do Vladivostoku - bojová cesta 6. střeleckého pluku Hanáckého
přednáší Tomáš Brenza z olomoucké pobočky jednoty Čs. obce legionářské
od 17 hodin v horní klubovně

24. 10. přednáška
Raně renesanční architektonická skulptura na Olomoucku
Přednáší Mgr. Petr Čehovský, Ph.D., z katedry dějin umění FF UP
od 17 hodin v horní klubovně

17. 10. přednáška
k 100. jubileu naší republiky - 28. říjen 1918 v Olomouci
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

10. 10. přednáška
Minulost našich větrných mlýnů
přednáší Ing. Jan Drábek, předseda sekce větrných mlýnů v Klubu přátel Technického muzea v Brně
od 17 hodin v horní klubovně
(národopisná sekce)

6. 10. zájezd
Za Vršovci na Vraclav a za Sodomkou do Vysokého Mýta. Prohlídka archeologické lokality z raného středověku a barokního poutního místa, středověkého města a unikátních automobilů z dílny Josefa Sodomky. Provází PhDr. David Vích z muzea ve Vysokém Mýtě. Pořádá , exkursi vede Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
Odjezd autobusem v 7 hodin od tržnice. Turistickou obuv, jídlo a pití na celý den s sebou (není plánován oběd).
(sekce archeologická)

3. 10. přednáška
Historie Svatého Kopečka a jeho baziliky
přednáší Jan Nedělník z Matice svatokopecké
od 17 hodin v horní klubovně
(literárně historická sekce)

26. 9. přednáška
Nový hrad v Olomouci
přednáší PhDr. Pavel Šlésar, Ph.D. a Bc. Tomáš Zlámal z Národního památkového ústavu Olomouc
od 17 hodin v horní klubovně
(archeologická sekce)

24. 9. exkurse
do chrámu P. Marie Sněžné v Olomouci. Prohlídka chrámu včetně historických varhan.
Vede Ing. Ladislav Kunc
začátek v 16 hodin před chrámem
(hudební sekce)

22. 9. zájezd
na Valašsko – Hovězí, Karolinka, Velké Karlovice a Soláň
Vede doc. PhDr. Milada Písková, CSc.
Odjezd autobusem v 7 hodin od tržnice
(historická sekce)

19. 9. komentovaná prohlídka
výstavy Český kinematograf
Provází kurátor výstavy Mgr. Martin Zdražil z VMO
od 17 hodin ve VMO

15. 9. vlastivědná exkurse
do Šumperka, prohlídka města, Geschaderův důmu (Muzeum čarodějnických procesů), městská knihovna
Vede Mgr. Jana Loskotová Začátek v 9:30 před hlavním nádražím v Šumperku
(literárně historická sekce)

16. 6. 2018 archeologická exkurse
na novou výstavu o Keltech v Čechách v Národním muzeu v Praze.
Doprava individuální (nejlépe vlakem).
Začátek před vstupem do Národního muzea (budova bývalého Federálního shromáždění) v Praze v 11:00.

9. 6. 2018 zájezd
na památkový barokní komplex Kuks u Jaroměře.
Vede Anna Petrželová.

2. 6. 2018 vlastivědná vycházka
po severním okraji ochranného pásma městské památkové rezervace.
Provází PhDr. Milan Tichák.
Začátek ve 14:00 na zastávce MHD Gymnázium Hejčín.

26. 5. 2018 výlet
Skanzen lidového umění ve Strážnici
(sekce národopisná)

25. 5. 2018 koncert
sboru a orchestru Salve v rámci Noci kostelů
začátek v 18:30 v kostele Panny Marie Sněžné
(sekce hudební)

23. 5. 2018 přednáška
Jízda králů na Hané – historie a současnost
přednáší Mgr. Josef Urban, odborný pracovník VMO
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

19. 5. 2018 zájezd
na jihozápadní Slovensko - Bradlo, mohyla M. R. Štefánika, Topoľčianky - letní sídlo T. G. Masaryka.
Vede doc. PhDr. Milada Písková.

16. 5. 2018 přednáška
Olomoučtí puškaři
přednáší Roman Gronský, sběratel.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archologická)

12. 5. 2018 archeologická exkurze
Hoštejn u Zábřeha - zřícenina původně gotického hradu a další archeologické lokality v okolí.
Vedou P. Kalábková, P. Šlésar.
Odjezd vlastními auty od tržnice v 9:00.
(sekce archeologická)

5. 5. 2018 zájezd
do Polska - Złoty Stok, historický skanzen, ukázky dolování zlata a další pozoruhodnosti.
Vede Bc. Ján Kadlec.

2. 5. 2018 přednáška
Vincenc Prasek (1843–1912) a jeho koncepce českého muzea. Ke 135. výročí založení VSMO.
Přednáší doc. PhDr. Milada Písková.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

25. 4. 2018 přednáška
Minulost našich větrných mlýnů
přednáší Ing. Jan Doubek
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

23. 4. 2018 komentovaná prohlídka
barokního chrámu P. Marie Sněžné
provází Ing. Ladislav Kunc
Začátek před kostelem v 16 hodin
(sekce hudební)

21. 4. 2018 archeologická exkurze
do Pustiměře na Vyškovsku k prohlídce archeologických lokalit: biskupského hradu Melice, románské rotundy, raně středověkého hradiště Zelená hora a dalších.
Vedou Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., a PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D.
Odjezd vlastními vozidly od tržnice v 9 hodin.
(sekce archeologická)
18. 4. 2018 přednáška
Válečný rok 1918 - poslední místa bojů jednotek olomoucké posádky
přednáší Mgr. Jaroslav Hudský
od 17 hodin v horní klubovně

14. 4. 2018 komentovaná prohlídka
výstavy sochaře Julia Pelikána
provází kurátorka výstavy Mgr. Iva Vodrážková
začátek ve 14 hodin ve VMO

11. 4. 2018 přednáška
Moravská německá literatura - znovu objevený „kontinent“? II. část
přednáší prof. PhDr. I. Fialová
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně-historická)

4. 4. 2018 přednáška
Šest paláců na olomouckých náměstích
přenáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

3. 4. 2018 film
Arcibiskupství olomoucké zve na olomouckou premiéru dokumentárního filmu Jano Köhler
začátek 17:30, kino METROPOL

28. 3. 2018 přednáška
Moravská německá literatura - znovu objevený „kontinent“?
přednáší prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Ph.D., z katedry germanistiky Univerzity Palackého
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně-historická)

24. 3. 2018 archeologická exkurze
do Boskovic k návštěvě nové výstavy Barbaři v pohybu a stálé muzejní expozice Pravěk Boskovicka, dále prohlídka města a archeologických památek v něm a v blízkém okolí
provází archeoložka boskovického muzea Mgr. Zuzana Jarušková
Odjezd vlastními auty (s volnými místy) od tržnice v 9 hodin
(sekce archeologická)

21. 3. 2018 přednáška
Adolf a Božena Langovi z Příkaz, společné 35. výročí úmrtí (1983)
přednáší Karel Faltýnek z Národního památkového ústavu v Olomouci
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

14. 3. 2018 přednáška
Památky na bitvu u Tovačova a v okolí roku 1866
přednáší Bc. Ján Kadlec
od 17 hodin v horní klubovně

7. 3. 2018 přednáška
Památce novináře Josefa Černocha (1838–1882)
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

28. 2. 2018 přednáška
Jindřich Wankel – Efemeridy z mého života
přednáší PhDr. Petr Kostrhun, Ph.D., z Ústavu Antropos Moravského zemského muzea v Brně
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

21. 2. 2018 přednáška
Leoš Janáček (1854 – 1928) a další jubilanti
přednáší Ing. Ladislav Kunc
od 17 hodin v horní klubovně
(hudební sekce)

14. 2. 2018 přednáška
O starých mlýnech
přednáší PhDr. Radim Urbánek z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě
od 17 hodin v horní klubovně
(národopisná sekce)

7. 2. 2018 přednáška
Olomoucká léta pedagoga dr. Ferdinanda Špíška
přednáší PhDr. Martin Kučera
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně-historická)

31. 1. 2018 přednáška
Přehled archeologických výzkumů realizovaných na střední Moravě v roce 2017
přednáší pracovníci příslušných odborných institucí
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

25. 1. 2018 přednáška
Umění ve veřejném prostoru města Olomouce z let 1945–1985
přednáší Mgr. Václav Dvořák z VMO
od 17 hodin v horní klubovně

1. 1. 2018 novoroční vycházka
provází PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14:30 na nám. Národních hrdinů před bývalým kinem Edison (Mír)

Fotoreportáž z vycházky na Hradisko (12. 9. 2009) ...

Fotoreportáž z vycházky do pravoslavného chrámu Sv. Gorazda(23. 5. 2009) ...


Fotoreportáž z exkurze do Státního okresního archívu na téma staré rukopisy(23. 4. 2009) ...

Fotoreportáž z archeologické přednášky Římané na střední Moravě(19. 3. 2009) ...

Fotoreportáž z přednášky o Francouzské Polynésii(12. 3. 2009) ...

Fotoreportáž z novoroční vycházky na Dolní náměstí (1. 1. 2009) ...

Fotoreportáž z vycházky po Úřední čtvrti (14. 9. 2008) ...

Fotoreportáž z přednášky Všední den a barokní slavnost v premostrátské kanonii Hradisko (24. 1. 2008) ...

Fotoreportáž z prohlídky kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a kláštera dominikánů (27. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z přednášky o zapomenutém šlechtickém rodu pánů z Holštejna (25. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z prohlídky Mladečských jeskyní z pohledu archeologického s doc. Olivou z Masarykovy univerzity (6. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z exkurze do chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci - Hejčíně, posvěceného před 75 lety (29. 9. 2007) ...

Fotoreportáž z archeologického výletu do Huzové - Mutkova (hrádek Mutkov, stopy po dolování, cesty středověkou krajinou (15. 9. 2007 ) ...


Aktualizováno: 2. 1. 2019