olomouc.cz   I   olomoucko.cz   I   olomouc-tourism.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor návštěvnost od 5/2001:

Tucet vzpomínek stavebního úředníka

Olomoucké kašny

O chrličích na dómu sv. Václava

Alba členů fotografické sekce VSMO (schůzky každou sudou středu v 16:00 v kanceláři VSMO)

Připravované akce:

3. 6. 2015: přednáška
Minulost a současnost kartografické podsbírky VMO. Připravil Mgr. Josef Urban
od 17 hodin v horní klubovně

6. 6. 2015: zájezd
Zlín, jaký býval a jaký je: Olomouc – Zlín (okružní prohlídka města, Baťův památník, muzeum, univerzitní budova a další stavby Evy Jiřičné, Lesní hřbitov aj.). Vede doc. Milada Písková. Návrat v 18 hodin. Cena 150 Kč.
odjezd v 7:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice
(sekce historická)

13. června zájezd
do východních Čech: Olomouc – Ratibořice – Náchod - Olomouc. Vede Bohumila Kühnová. Předpokládaný návrat mezi 18. a 19. hodinou. Cena: dospělí 300 Kč, děti 200 Kč.
odjezd v 7:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice

17. 6. 2015: přednáška
historie sbírek v lapidáriu VMO s následnou prohlídkou výstavy Příběhy kamene. Přednáší Mgr. Markéta Doláková.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

19. - 21. 6. 2015: výstava
kaktusů a sukulentů v atriu VMO
(sekce kaktusářská)

20. 6. 2015: zájezd
s archeology do Rakouska: Olomouc – Carnuntum (archeologické památky z časů Říše římské) – Petronel – Bad Deutsch-Altenburg – Olomouc. Vede PhDr. Pavlína Kalábková. Návrat po 19. hodině. Cena 400 Kč.
odjezd v 7:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice (sekce archeologická)

27. 6. 2015: vlastivědná vycházka
Objevování zmizelých míst Olomouce pod vedením doc. PhDr. Milady Pískové
začátek ve 14:00 před vchodem do dómu sv. Václava (sekce historická)

Nedávno uskutečněné akce:

30. 5. 2015: vlastivědná vycházka
do Nových Hodolan v přednádražím prostoru. Vede PhDr. Milan Tichák.
začátek ve 14 hodin před budovou Krajského úřadu naproti hlavního nádraží

29. 5. 2015: koncert
ve spolupráci s pěveckým sborem Salve v rámci každoroční Noci kostelů.
od 18.30 v chrámu P. Marie Sněžné
(sekce hudební)

20. 5. 2015: přednáška
Moravské zázemí národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895. Přednáší doc. PhDr. Milada Písková, CSc.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

15. 5. 2015: zájezd
do Kroměříže, trasa Olomouc – Kroměříž (Květná zahrada, památka UNESCO) – Olomouc. Vede Jitka Gajdoštinová. Návrat v 18 hodin. Cena 130 Kč.
odjezd v 7:00 od bývalého autobusového nádraží u tržnice

27. 5. 2015: přednáška
Na poli konzervace a restaurování, s exkurzí do muzejního zázemí. Provází pracovnice VMO Mgr. Lucie Janusová.
od 16 hodin v budově VMO

13. 5. 2015: přednáška
z dějin moravského varhanářství. Přednáší Mgr. Květa Fridrichová, s ukázkami živými i reprodukovanými.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

9. 5. 2015: zájezd
do Polska, trasa Olomouc - Kladsko – Swidnica – Książ (hrad a vojenská pevnost)- Wałbrzych- Vambeřice (poutní místo) - Olomouc. Vede Bc. Ján Kadlec. Návrat po 19. hodině. Cena 330 Kč.
odjezd v 7:00 od bývalého autobusového nádraží u tržnice

6. 5. 2015: přednáška
Osvobození Olomouce v roce 1945. Přednáší PhDr. Karel Podolský
od 17 hodin v horní klubovně

2. 5. 2015: archeologická exkurze
lokality v Moravském krasu- jeskyně Býčí skála, Pekárna a Švédův stůl. Vede Mgr. Martin Golec, Ph. D. z Univerzity Palackého
odjezd v 9:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice vlastními auty s volnými místy pro příchozí, nejlépe se přihlásit P. Kalábkové na tel. 603 591 821 nebo email: pavlina.kalabkova@upol.cz
(sekce archeologická)

29. 4. 2015: přednáška
poslední krvavé oběti II. světové války na Olomoucku (Zákřov, přestavlky, Kožušany, Olomouc- Lazce, Javoříčko). Přednáší PhDr. Milan Tichák.
od 17 hodin v horní klubovně

25. 4. 2015: zájezd
do Národního parku Podyjí: Olomouc- Pohořelice- Přímětice- hrad Bítov- Vranovská přehrada. Město Jevišovice. Vede Libuše Jurková. Návrat po 18. hodině. Cena 320 Kč. Odjezd v 7:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice

25. 4. 2015: přírodovědná exkurze
botanicko-mykologická do jarní přírody CHKO Litovelské Pomoraví. Vede Ing. Jiří Lazebníček.
Podrobnosti na vývěsce u Vlastivědného muzea v Olomouci.
(sekce přírodovědná)

22. 4. 2015: přednáška
k nové publikaci Příběhy uničovské archeologie za přítomnosti autorského kolektivu: Mgr. Nikola Hirnerová, Ph.D., Mgr. Mikuláš Hlava, Ph.D., Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. a Mgr. Pavel Šlésar.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

18. 4. 2015: zájezd
Po stopách Vincence Praska II: Olomouc- Napajedla- hrad Buchlov- Olomouc. Vede doc. PhDr. Milada Písková - sekce historická. Návrat asi v 18 hodin, cena 180 Kč. Odjezd v 7:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice

15. 4. 2015: přednáška
Olomoucký orloj- mýtus a skutečnost. Přednáší PhDr. Anežka Šimková z Muzea umění v Olomouci.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

11. 4. 2015: archeologická exkurze
na Klášťov, nejvyšší horu Vizovické vrchoviny a posvátné místo starých Slovanů
odjezd v 9:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice vlastními auty s volnými místy pro příchozí, nejlépe se přihlásit P. Kalábkové na tel. 603 591 821 nebo email: pavlina.kalabkova@upol.cz
(sekce archeologická)

8. 4. 2015: přednáška
Kameny zmizelých. Přednáší PhDr. Tomáš Hrbek, místopředseda židovské obce v Olomouci.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně-historická)

1. 4. 2015: přednáška
Vojenské útvary v Olomouci v roce 1914 a jejich evropská bojiště. Přednáší Mgr. Jaroslav Hudský.
od 17 hodin v horní klubovně

ZMĚNA TERMÍNU
24
. 3. 2015: přednáška
O megalitických památkách na ostrově Malta. Přednáší JUDr. Jaroslav Sovinský, Ph. D.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

18. 3. 2015: přednáška
z cesty do Řecka. Přednáší Ing. Jiří Lazebníček
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

11. 3. 2015: vzpomínka
na zesnulého novináře, básníka a překladatele Václava Buriana (1959 – 2014). Promluví prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., Ing. Tomáš Tichák a další.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně-historická)

6. 3. 2015: přednáškové odpoledne
doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D. - Významné milníky vývoje II. interní kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci- a doc. MUDr. Dan Marek, Ph. D. - Život a dílo profesora MUDr. Pavla Lukla (1905 – 1995)
od 15 hodin v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

4. 3. 2015: přednáška
Ztracené ulice na mapě města Olomouce, po západním obvodu městské památkové rezervace.
Přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

25. 2. 2015: přednáška
k 270. výročí smrti skladatele Jana Dismase Zelenky (1679–1745), českého Bacha.
Přednáší Ing. Ladislav Kunc.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

21. 2. 2015: archeologická exkurze
Brno – prohlídka aktuálních archeologických výstav Moravského zemského muzea: Mykény a střední Evropa a Velká Morava a počátky křesťanství. (Sraz v 11 hodin před expozicí Anthropos – Brno, Pisárecká 5, prohlídka výstavy Mykény, po 12. hodině přesun do centra a prohlídka druhé výstavy v Paláci šlechtičen. Doprava individuální.)
(sekce archeologická)

18. 2. 2015: přednáška
cesta po transsibiřské magistrále na trase Moskva – Vladivostok
přednáší Ing. Helena Červinková.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

11. 2. 2015: archeologický seminář
přehled archeologických výzkumů na střední Moravě v roce 2014 přednesou zástupci jednotlivých archeologických pracovišť našeho regionu
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

4. 2. 2015: přednáška
Nejstarší pohlednice Olomouce ze sbírky Vlastivědného muzea Olomouc. Přednáší a následně provází výstavou historička Mgr. Jana Jakůbková
od 16 hodin v horní klubovně

24. 1. 2015: archeologická exkurze
Ostrava – návštěva výstavy Od Alexandra k Tamerlánovi – válečné tažení na Hedvábné cestě. Průvodce PhDr. David Majer z Ostravského muzea. (Sraz v 11 hodin před muzeem v Ostravě, Masarykovo nám. 1.)
(sekce archeologická)

21. 1. 2015: přednáška
Slavní herci na prknech olomouckého divadla (Nataša Gollová, Jarmila Kurandová, Josef Bek)
přednáší prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.
od 17 hodin v multimediální pracovně katedry bohemistiky v budově Filozofické fakulty v Křížkovského ul. 10 (na konci dvora vpravo).
(sekce literárně historická)

14. 1. 2015: přednáška
O pomnících padlých z I. světové války na Libavsku
přednáší Mgr. Jana Krejčová
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

7. 1. 2015: beseda
s PhDr. Milanem Tichákem o jeho nové knize Olomoucké vycházky
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

1. 1. 2015: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA
vede PhDr. Milan Tichák, začátek ve 14:30 před poliklinikou SPEA na náměstí Národních hrdinů

Fotoreportáž z vycházky na Hradisko (12. 9. 2009) ...

Fotoreportáž z vycházky do pravoslavného chrámu Sv. Gorazda(23. 5. 2009) ...


Fotoreportáž z exkurze do Státního okresního archívu na téma staré rukopisy(23. 4. 2009) ...

Fotoreportáž z archeologické přednášky Římané na střední Moravě(19. 3. 2009) ...

Fotoreportáž z přednášky o Francouzské Polynésii(12. 3. 2009) ...

Fotoreportáž z novoroční vycházky na Dolní náměstí (1. 1. 2009) ...

Fotoreportáž z vycházky po Úřední čtvrti (14. 9. 2008) ...

Fotoreportáž z přednášky Všední den a barokní slavnost v premostrátské kanonii Hradisko (24. 1. 2008) ...

Fotoreportáž z prohlídky kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a kláštera dominikánů (27. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z přednášky o zapomenutém šlechtickém rodu pánů z Holštejna (25. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z prohlídky Mladečských jeskyní z pohledu archeologického s doc. Olivou z Masarykovy univerzity (6. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z exkurze do chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci - Hejčíně, posvěceného před 75 lety (29. 9. 2007) ...

Fotoreportáž z archeologického výletu do Huzové - Mutkova (hrádek Mutkov, stopy po dolování, cesty středověkou krajinou (15. 9. 2007 ) ...


Aktualizováno: 16. 6. 2015