olomouc.cz   I   olomoucko.cz   I   olomouc-tourism.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

Tucet vzpomínek stavebního úředníka

Olomoucké kašny

O chrličích na dómu sv. Václava

Alba členů fotografické sekce VSMO (možnost napsat vzkaz)

Připravované akce:

2. 11. 2016: přednáška
Olomoucké hudební festivaly Setkání
přednáší PhDr. Josef Dvořák
Odřeknuto přednášejícím. Náhradní přednáška o ZUŠ Žerotín.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

5. 11. 2016: exkurze
do Vědecké knihovny v Olomouci k 450. jubileu.
Vede doc. PhDr. Milada Písková.
Začátek v 10 hodin před knihovnou v Bezručově ulici.
(sekce historická)

9. 11. 2016: přednáška
Archeologie a umění - jak objevy dávných protagonistů VSMO Jindřicha Wankla a Karla Absolona inspirovaly české umělce.
Přednáší Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D., z Ústavu Antropos Moravského zemského muzea v Brně
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

16. 11. 2016: přednáška
Z minulosti Olomouckého kraje na pozadí staletého územně správního uspořádání Moravy.
Přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

20. 11. 2016: koncert
Koncert sboru a orchestru Salve ke cti sv. Cecilie a k 260. výročí narození W. A. Mozarta.
Na programu Missa solemnis in C , KV 337 W. A. Mozarta a další skladby jubilantů (Bruckner, M. Haydn, F. Liszt) od 16:00 v chrámu Panny Marie Sněžné
(sekce hudební)

23. 11. 2016: přednáška
Hledání hrobu kněze P. Josefa Toufara – archeologie modernity a její místo v odkrývání historie.
Přednáší Mgr. Jan Havrda, Ph.D., z Národního památkového ústavu, ú. o. p. Praha
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

30. 11. 2016: přednáška
slavní herci na prknech olomouckého divadla (Slávka Budínová, Julie Charvátová, Ilja Racek). Druhý díl přednášky.
Přednáší prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.
od 17 hodin v posluchárně Filozofické fakulty UP na tř. Svobody
(sekce literárně-historická)

Nedávno uskutečněné akce:

26. 10. 2016: přednáška
O unikátních rostlinách v Jeseníkách
přednáší doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. V rámci probíhající výstavy Endemity Jeseníků ve VMO
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

22. 10. 2016: zájezd
do Archeoparku Pavlov u Břeclavi - expozice lovců mamutů a Věstonické Venuše
provází Mgr. Martin Novák, Ph.D., z Archeologického ústavu Akademie věd ČR
Odjezd autobusem v 7:00 od tržnice (cena 220 Kč)
(sekce archeologická)

ZMĚNA DNE (úterý)
18. 10. 2016: přednáška
zamyšlení nad turistickými nápisy (graffiti) na stěnách archeologického naleziště Býčí skála v Moravském krasu
přednáší Mgr. Martin Golec, Ph.D., z Filozofické fakulty UP
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

15. 10. 2016: přednáška
Počátky numismatických sbírek olomouckého Vlastivědného muzea
od 8 hodin v horní klubovně
(sekce numismatická)

15. 10. 2016: zájezd
do Holešova a na Svatý Hostýn
Vede doc. PhDr. Milada Písková

12. 10. 2016: přednáška
vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků
přednáší RNDr. Leo Bureš
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

8. 10. 2016: vlastivědná vycházka
z olomouckého hradu do podhradí
Vede PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14:00 před dómem sv. Václava

7. 10. 2016: přednášky
Mgr. Marek Hampel - Osudy vídeňského neurologa prof. MUDr. Otto Marburga, rodáka z Rýmařova
doc. MUDr. A. Bártová, CSc. - Historie vzniku HLA laboratoře ve FN Olomouc
doc. MUDr. Fr. Mrázek, PhD. - Současný stav imunologických vyšetření před transplantací orgánů
od 15 hodin v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

5. 10. 2016: beseda
nová kniha Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku
Miroslav Kobza, redaktor Českého rozhlasu
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

1. 10. 2016: zájezd
na jižní Moravu po trase Milotice, Strážnice, Petrov, Plže
Vede Bohumila Kühnová a Anna Petrželová

24. 9. 2016: exkurze
do Čech pod Kosířem do nové zámecké expozice ve správě VMO
provází autor expozice Mgr. Robert Šrek
začátek v 10:00 u pokladny v zámku

21. 9. 2016: přednáška
historický stavební vývoj města Olomouce od Hradské brány k nádraží
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

17. 9. 2016: exkurze
do Hanáckého skanzenu v Příkazích
Vedou Mgr. Eva Kroutilová a Karel Faltýnek
Začátek v 10:30 před skanzenem, odjezd tam je možný autobusem 770 směr Litovel (od hlavního nádraží, stanoviště E v 9:56)
(sekce národopisná)

17. 9. 2016: přednáška
Mince z hrobů
od 8 hodin v horní klubovně VMO
(numismatická sekce)

15. 9. 2016: zájezd
Jablůnkovské šance – soustava novodobého opevnění v terénu blízko Jablůnkova ve Slezsku
Vede Bc. Ján Kadlec

Zrušeno pro nemoc
14. 9. 2016: přednáška
Figurína hanáckého obra Josefa Drásala s připomínkou 120. výročí slavné Národopisné výstavy v Praze.
Přednáší Mgr. Veronika Hrbáčková z VMO
od 17 hodin v horní klubovně
(národopisná sekce)

18. 6. 2016: vlastivědná vycházka
do Starých Hodolan
provází PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14 hodin u hlavního nádraží před vstupem do podchodu k Hodolanům

11. 6. 2016: zájezd
středisko experimentální archeologie ve Všestarech, muzeum války 1866 na Chlumu, památník bitvy u Sadové a Hradce Králové. Vede P. Kalábková. Cena 280 Kč.

10. 6. 2016: koncert
sboru a orchestru Salve v rámci Noci kostelů
od 18:30 v chrámu Panny Marie Sněžné
(sekce hudební)

8. 6. 2016: exkurze
do depozitáře knihovny Vlastivědného muzea v Olomouci s knihovnicí VMO Mgr. Janou Habustovou
omezená kapacita, je třeba se přihlásit v kanceláři VSMO
od 16 hodin ve VMO

4. 6. 2016: vlastivědná vycházka
do míst prvního rozšíření města před 140 lety (1876) ještě před zrušením pevnosti
provází PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14 hodin u hotelu Palác na začátku Komenského ulice

PŘELOŽENO NA 10. 6.
27. 5. 2016: koncert
sboru a orchestru Salve v rámci Noci kostelů
od 18:30 v chrámu Panny Marie Sněžné
(sekce hudební)

25. 5. 2016: přednáška
Prusko–rakouská válka 1866 a bitva u Dubu a Tovačova před 150 lety
přednáší historik PhDr. Karel Podolský, pracovník VMO
od 17 hodin v horní klubovně

21. 5. 2016: zájezd
Kuks u Jaroměře, zámek v Novém městě nad Metují
Vede A. Petrželová, cena 300 Kč

14. 5. 2016: zájezd
Polsko - poutní místo Vambeřice, pevnost Stolová hora
vede Bc. Ján Kadlec, cena 320 Kč

11. 5. 2016: komentovaná prohlídka
výstavy k výročí Vědecké knihovny
provází Mgr. Jiří Hlonek, odborný pracovník VK Olomouc
od 17 hodin

AKCE ODLOŽENA ZE ZDRAVOTNÍCH PŘÍČIN
7. 5. 2016: archeologická exkurze
Moravský kras - Rytířská jeskyně a jeskyně Koňská jáma
Vede Mgr. Martin Golec, Ph.D., z UP Olomouc
Odjezd vlastními auty v 9:00 od Tržnice (lze se přihlásit u P. Kalábkové, mobil 603591821 e-mail pavlina.kalabkova@upol.cz)
(archeologická sekce)

4. 5. 2016: přednáška
Zvyky a obyčeje našich předků na Hané
přednáší Bc. Ján Kadlec
od 17 hodin v horní klubovně

27. 4. 2016: přednáška
Olomoucké knihovny včera a dnes, 450. výročí Vědecké knihovny
přednáší doc. PhDr. Milada Písková, CSc.
od 17 hodin v horní klubovně
(historická sekce)

20. 4. 2016: přednáška
cesty 13. zeměbraneckého pluku z Olomouce světovou válkou v letech 1917 - 1918
přednáší Mgr. Jaroslav Hudský
od 17 hodin v horní klubovně

19. 4. 2016: VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
od 16 hodin v horní klubovně

9. 4. 2016: archeologická exkurze
pískovcové lomy u Starého Maletína na Bouzovsku, muzeum historie Hřebečska ve Studené Loučce
Odjezd vlastními auty v 9:00 od Tržnice (lze se přihlásit u P. Kalábkové, mobil 603591821 e-mail pavlina.kalabkova@upol.cz)
(archeologická sekce)

13. 4. 2016: přednáška
skladatelé Pavel a Antonín Vraničtí a jejich vztah k Olomouci
přednáší Ing. Ladislav Kunc a Mgr. Jana Loskotová
od 17 hodin v horní klubovně
(hudební a literárně historická sekce)

6. 4. 2016: přednáška
Ježíškovy matičky na Olomoucku - národopisný velikonoční zvyk
přednáší Mgr. Ivan Hlavatý
od 17 hodin v horní klubovně

30. 3. 2016: přednáška
Současná literární situace v Olomouci v období posledních dvou let.
Přednáší Mgr. Petra Kožušníková.
od 17 hodin v horní klubovně
(literárně historická sekce)

23. 3. 2016: přednáška
Kam létají zimovat naši ptáci - nové technologie ve výzkumu.
Přednáší Mgr. Peter Adamík z Vlastivědného muzea v Olomouci.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

16. 3. 2016: přednáška
Hledání zmizelého kostela sv. Petra - výzkum v Křížkovského ulici 10.
Přednáší Mgr. Hana Dehnerová a Mgr. Pavel Šlézar z Národního památkového ústavu v Olomouci.
od 17 hodin v horní klubovně
(archeologická sekce)

9. 3. 2016: přednáška
Cesty 13. zeměbraneckého pluku Olomouc za světové války v letech 1914–1916.
Přednáší Mgr. Jaroslav Hudský
od 17 hodin v horní klubovně

2. 3. 2016: přednáška
Osud rodiny olomouckého rodáka – houslisty a terezínského vězně Karla Fröhlicha.
Přednáší PhDr. Tomáš Hrbek z Židovské náboženské obce v Olomouci.
od 17 hodin v horní klubovně
(literárně historická sekce)

24. 2. 2016: Přednáška
Památné budovy Univerzity Palackého v Olomouci, 70. výročí obnovení olomouckého vysokého učení (1946).
Přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

17. 2. 2016: komentovaná prohlídka
výstava České korunovační klenoty – na dosah
od 16 hodin v expozici, omezený počet, je třeba se přihlásit v kanceláři VSMO
Provází Mgr. Lukáš Hlubek.

10. 2. 2016: přednáška
„Hanácké Stonehenge“ - archeologické naleziště v Brodku u Prostějova. Přednáší PhDr. Pavel Fojtík z prostějovské pobočky Ústavu archeologické a památkové péče Brno.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

3. 2. 2016: přednáška
Historické rudné doly v okolí Velké Bystřice. Přednáší Ing. Pavel Novotný z VMO.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

27. 1. 2016: přednáška
Úloha spolků v hudebním dění města Olomouce v letech 1918–1938
přednáší PhDr. Ingrid Silná, konzervatoř Olomouc, katedra muzikologie FF UP, klavírní doprovod Kateřina Potocká
od 17 hodin v horní klubovně (sekce hudební)

20. 1. 2016: přednáška
Msgre. Jan Šrámek, výrazná postava moravské historie a politiky 1918 - 1948, rodák z Grygova, 60 let od úmrtí
přednáší Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. z katedry historie FF UP
od 17 hodin v horní klubovně

13. 1. 2016: přednáška
přehled archeologických výzkumů na střední Moravě v roce 2015 několika archeologických pracovišť a okolních regionálních muzeí
od 17 hodin v horní klubovně (sekce archeologická)

1. 1. 2016: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA
od 14:30 před vstupem do chrámu sv. Michala na Žerotínově náměstí
provází PhDr. Milan Tichák

Fotoreportáž z vycházky na Hradisko (12. 9. 2009) ...

Fotoreportáž z vycházky do pravoslavného chrámu Sv. Gorazda(23. 5. 2009) ...


Fotoreportáž z exkurze do Státního okresního archívu na téma staré rukopisy(23. 4. 2009) ...

Fotoreportáž z archeologické přednášky Římané na střední Moravě(19. 3. 2009) ...

Fotoreportáž z přednášky o Francouzské Polynésii(12. 3. 2009) ...

Fotoreportáž z novoroční vycházky na Dolní náměstí (1. 1. 2009) ...

Fotoreportáž z vycházky po Úřední čtvrti (14. 9. 2008) ...

Fotoreportáž z přednášky Všední den a barokní slavnost v premostrátské kanonii Hradisko (24. 1. 2008) ...

Fotoreportáž z prohlídky kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a kláštera dominikánů (27. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z přednášky o zapomenutém šlechtickém rodu pánů z Holštejna (25. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z prohlídky Mladečských jeskyní z pohledu archeologického s doc. Olivou z Masarykovy univerzity (6. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z exkurze do chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci - Hejčíně, posvěceného před 75 lety (29. 9. 2007) ...

Fotoreportáž z archeologického výletu do Huzové - Mutkova (hrádek Mutkov, stopy po dolování, cesty středověkou krajinou (15. 9. 2007 ) ...


Aktualizováno: 18. 11. 2016