olomouc.cz   I   olomoucko.cz   I   olomouc-tourism.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

Tucet vzpomínek stavebního úředníka

Olomoucké kašny

O chrličích na dómu sv. Václava

Alba členů fotografické sekce VSMO (možnost napsat vzkaz)

Připravované akce:

6. 3. slavnost
odhalení pamětní desky Ing. Josefu Kšírovi na domě na třídě Svobody 4 v Olomouci
od 15:30 hodin

6. 3. přednáška
Ohlédnutí za jubilei hudebních mistrů
přednáší Ing. Ladislav Kunc
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

13. 3. přednáška
Obnova studánek a pramenů na Bouzovsku a Litovelsku
Představení publikace. Přednášejí Jiří Ženožička a Eva Vaňková.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

20. 3. přednáška
Jak se Olomouc stala před sto lety českým městem
Dovršení převratu 28. října 1918 v oblasti kultury a osvěty. Přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

27. 3. přednáška
Leopold Prečan a jeho Svatý Kopeček
Přednáší Jana Krejčová – výtvarnice, autorka ex-libris, autorka a spoluautorka publikací o církevních památkách v regionu.
od 17 hodin v horní klubovně

Upozorňujeme na nutnost zaplatit zájezdy do konce března, jinak bude rezervace poskytnuta dalšímu zájemci.
27.4. Valašsko I. 200, 25.5. Litomyšl 160, 22.6. Asparman 280, 14.9. Valašsko II. 150, 5.10. Uherské Hradiště 160

Nedávno uskutečněné akce:

27. 2. exkurze
do knihovny Centra Aletti Olomouc
Začátek v 16:40 u budovy Centra Aletti, Křížkovského 2, Olomouc. Počet účastníků je omezen, je nutné se přihlásit v kanceláři VSMO do 13. 2. 2019.
(literárně-historická sekce)

20. 2. přednáška
Arcidiecézní charita Olomouc na Haiti roku 2018.
Přednášejí pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc.
od 17 hodin v horní klubovně

13. 2. přednáška
Moravské šibenice ve světle archeologických výzkumů.
Přednáší prof. PhDr. Josef Ungr, CSc., a kolektiv z ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
od 17 hodin v horní klubovně
(archeologická sekce)

6. 2. přednáška
Olomoučtí puškaři v 16.–18. století.
Přednáší Ing. Roman Gronský.
(pozvánka ke stažení)
od 17 hodin v horní klubovně

30. 1. archeologický seminář
Přehled výzkumů na střední Moravě v roce 2018
přednášejí zástupci jednotlivých archeologických organizací působících v regionu
od 17 hodin v horní klubovně
(archeologická sekce)

23. 1. přednáška
Olomoučan Josef Engliš, šéfmechanik Baťova letectva, a jeho cesta kolem světa
přednášejí ing. Roman Gronský a ing. arch. P. Engliš
od 17 hodin v horní klubovně

16. 1. přednáška
Hanácké svatební a jiné koláče.
s komentovanou prohlídkou výstavy
přednáší Mgr. Veronika Hrbáčková z VMO
od 17 hodin v horní klubovně
(národopisná sekce)

31. 10. přednáška
Z Borispolu do Vladivostoku - bojová cesta 6. střeleckého pluku Hanáckého
přednáší Tomáš Brenza z olomoucké pobočky jednoty Čs. obce legionářské
od 17 hodin v horní klubovně

24. 10. přednáška
Raně renesanční architektonická skulptura na Olomoucku
Přednáší Mgr. Petr Čehovský, Ph.D., z katedry dějin umění FF UP
od 17 hodin v horní klubovně

17. 10. přednáška
k 100. jubileu naší republiky - 28. říjen 1918 v Olomouci
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

10. 10. přednáška
Minulost našich větrných mlýnů
přednáší Ing. Jan Drábek, předseda sekce větrných mlýnů v Klubu přátel Technického muzea v Brně
od 17 hodin v horní klubovně
(národopisná sekce)

6. 10. zájezd
Za Vršovci na Vraclav a za Sodomkou do Vysokého Mýta. Prohlídka archeologické lokality z raného středověku a barokního poutního místa, středověkého města a unikátních automobilů z dílny Josefa Sodomky. Provází PhDr. David Vích z muzea ve Vysokém Mýtě. Pořádá , exkursi vede Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
Odjezd autobusem v 7 hodin od tržnice. Turistickou obuv, jídlo a pití na celý den s sebou (není plánován oběd).
(sekce archeologická)

3. 10. přednáška
Historie Svatého Kopečka a jeho baziliky
přednáší Jan Nedělník z Matice svatokopecké
od 17 hodin v horní klubovně
(literárně historická sekce)

26. 9. přednáška
Nový hrad v Olomouci
přednáší PhDr. Pavel Šlésar, Ph.D. a Bc. Tomáš Zlámal z Národního památkového ústavu Olomouc
od 17 hodin v horní klubovně
(archeologická sekce)

24. 9. exkurse
do chrámu P. Marie Sněžné v Olomouci. Prohlídka chrámu včetně historických varhan.
Vede Ing. Ladislav Kunc
začátek v 16 hodin před chrámem
(hudební sekce)

22. 9. zájezd
na Valašsko – Hovězí, Karolinka, Velké Karlovice a Soláň
Vede doc. PhDr. Milada Písková, CSc.
Odjezd autobusem v 7 hodin od tržnice
(historická sekce)

19. 9. komentovaná prohlídka
výstavy Český kinematograf
Provází kurátor výstavy Mgr. Martin Zdražil z VMO
od 17 hodin ve VMO

15. 9. vlastivědná exkurse
do Šumperka, prohlídka města, Geschaderův důmu (Muzeum čarodějnických procesů), městská knihovna
Vede Mgr. Jana Loskotová Začátek v 9:30 před hlavním nádražím v Šumperku
(literárně historická sekce)

16. 6. 2018 archeologická exkurse
na novou výstavu o Keltech v Čechách v Národním muzeu v Praze.
Doprava individuální (nejlépe vlakem).
Začátek před vstupem do Národního muzea (budova bývalého Federálního shromáždění) v Praze v 11:00.

9. 6. 2018 zájezd
na památkový barokní komplex Kuks u Jaroměře.
Vede Anna Petrželová.

2. 6. 2018 vlastivědná vycházka
po severním okraji ochranného pásma městské památkové rezervace.
Provází PhDr. Milan Tichák.
Začátek ve 14:00 na zastávce MHD Gymnázium Hejčín.

26. 5. 2018 výlet
Skanzen lidového umění ve Strážnici
(sekce národopisná)

25. 5. 2018 koncert
sboru a orchestru Salve v rámci Noci kostelů
začátek v 18:30 v kostele Panny Marie Sněžné
(sekce hudební)

23. 5. 2018 přednáška
Jízda králů na Hané – historie a současnost
přednáší Mgr. Josef Urban, odborný pracovník VMO
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

19. 5. 2018 zájezd
na jihozápadní Slovensko - Bradlo, mohyla M. R. Štefánika, Topoľčianky - letní sídlo T. G. Masaryka.
Vede doc. PhDr. Milada Písková.

16. 5. 2018 přednáška
Olomoučtí puškaři
přednáší Roman Gronský, sběratel.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archologická)

12. 5. 2018 archeologická exkurze
Hoštejn u Zábřeha - zřícenina původně gotického hradu a další archeologické lokality v okolí.
Vedou P. Kalábková, P. Šlésar.
Odjezd vlastními auty od tržnice v 9:00.
(sekce archeologická)

5. 5. 2018 zájezd
do Polska - Złoty Stok, historický skanzen, ukázky dolování zlata a další pozoruhodnosti.
Vede Bc. Ján Kadlec.

2. 5. 2018 přednáška
Vincenc Prasek (1843–1912) a jeho koncepce českého muzea. Ke 135. výročí založení VSMO.
Přednáší doc. PhDr. Milada Písková.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

25. 4. 2018 přednáška
Minulost našich větrných mlýnů
přednáší Ing. Jan Doubek
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

23. 4. 2018 komentovaná prohlídka
barokního chrámu P. Marie Sněžné
provází Ing. Ladislav Kunc
Začátek před kostelem v 16 hodin
(sekce hudební)

21. 4. 2018 archeologická exkurze
do Pustiměře na Vyškovsku k prohlídce archeologických lokalit: biskupského hradu Melice, románské rotundy, raně středověkého hradiště Zelená hora a dalších.
Vedou Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., a PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D.
Odjezd vlastními vozidly od tržnice v 9 hodin.
(sekce archeologická)
18. 4. 2018 přednáška
Válečný rok 1918 - poslední místa bojů jednotek olomoucké posádky
přednáší Mgr. Jaroslav Hudský
od 17 hodin v horní klubovně

14. 4. 2018 komentovaná prohlídka
výstavy sochaře Julia Pelikána
provází kurátorka výstavy Mgr. Iva Vodrážková
začátek ve 14 hodin ve VMO

11. 4. 2018 přednáška
Moravská německá literatura - znovu objevený „kontinent“? II. část
přednáší prof. PhDr. I. Fialová
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně-historická)

4. 4. 2018 přednáška
Šest paláců na olomouckých náměstích
přenáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

3. 4. 2018 film
Arcibiskupství olomoucké zve na olomouckou premiéru dokumentárního filmu Jano Köhler
začátek 17:30, kino METROPOL

28. 3. 2018 přednáška
Moravská německá literatura - znovu objevený „kontinent“?
přednáší prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Ph.D., z katedry germanistiky Univerzity Palackého
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně-historická)

24. 3. 2018 archeologická exkurze
do Boskovic k návštěvě nové výstavy Barbaři v pohybu a stálé muzejní expozice Pravěk Boskovicka, dále prohlídka města a archeologických památek v něm a v blízkém okolí
provází archeoložka boskovického muzea Mgr. Zuzana Jarušková
Odjezd vlastními auty (s volnými místy) od tržnice v 9 hodin
(sekce archeologická)

21. 3. 2018 přednáška
Adolf a Božena Langovi z Příkaz, společné 35. výročí úmrtí (1983)
přednáší Karel Faltýnek z Národního památkového ústavu v Olomouci
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce národopisná)

14. 3. 2018 přednáška
Památky na bitvu u Tovačova a v okolí roku 1866
přednáší Bc. Ján Kadlec
od 17 hodin v horní klubovně

7. 3. 2018 přednáška
Památce novináře Josefa Černocha (1838–1882)
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

28. 2. 2018 přednáška
Jindřich Wankel – Efemeridy z mého života
přednáší PhDr. Petr Kostrhun, Ph.D., z Ústavu Antropos Moravského zemského muzea v Brně
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

21. 2. 2018 přednáška
Leoš Janáček (1854 – 1928) a další jubilanti
přednáší Ing. Ladislav Kunc
od 17 hodin v horní klubovně
(hudební sekce)

14. 2. 2018 přednáška
O starých mlýnech
přednáší PhDr. Radim Urbánek z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě
od 17 hodin v horní klubovně
(národopisná sekce)

7. 2. 2018 přednáška
Olomoucká léta pedagoga dr. Ferdinanda Špíška
přednáší PhDr. Martin Kučera
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně-historická)

31. 1. 2018 přednáška
Přehled archeologických výzkumů realizovaných na střední Moravě v roce 2017
přednáší pracovníci příslušných odborných institucí
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

25. 1. 2018 přednáška
Umění ve veřejném prostoru města Olomouce z let 1945–1985
přednáší Mgr. Václav Dvořák z VMO
od 17 hodin v horní klubovně

1. 1. 2018 novoroční vycházka
provází PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14:30 na nám. Národních hrdinů před bývalým kinem Edison (Mír)

Fotoreportáž z vycházky na Hradisko (12. 9. 2009) ...

Fotoreportáž z vycházky do pravoslavného chrámu Sv. Gorazda(23. 5. 2009) ...


Fotoreportáž z exkurze do Státního okresního archívu na téma staré rukopisy(23. 4. 2009) ...

Fotoreportáž z archeologické přednášky Římané na střední Moravě(19. 3. 2009) ...

Fotoreportáž z přednášky o Francouzské Polynésii(12. 3. 2009) ...

Fotoreportáž z novoroční vycházky na Dolní náměstí (1. 1. 2009) ...

Fotoreportáž z vycházky po Úřední čtvrti (14. 9. 2008) ...

Fotoreportáž z přednášky Všední den a barokní slavnost v premostrátské kanonii Hradisko (24. 1. 2008) ...

Fotoreportáž z prohlídky kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a kláštera dominikánů (27. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z přednášky o zapomenutém šlechtickém rodu pánů z Holštejna (25. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z prohlídky Mladečských jeskyní z pohledu archeologického s doc. Olivou z Masarykovy univerzity (6. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z exkurze do chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci - Hejčíně, posvěceného před 75 lety (29. 9. 2007) ...

Fotoreportáž z archeologického výletu do Huzové - Mutkova (hrádek Mutkov, stopy po dolování, cesty středověkou krajinou (15. 9. 2007 ) ...


Aktualizováno: 4. 3. 2019