olomouc.cz   I   olomoucko.cz   I   olomouc-tourism.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor návštěvnost od 5/2001:

Tucet vzpomínek stavebního úředníka

Olomoucké kašny

O chrličích na dómu sv. Václava

Alba členů fotografické sekce VSMO (schůzky každou sudou středu v 16:00 v kanceláři VSMO)

Připravované akce:

10. 12. 2014: přednáška
dvě nové archeologické památky na Olomouckém hradě
přednáší PhDr. Vít Dohnal, CSc.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

17. 12. 2014: přednáška
generál Josef Šnejdárek, „český Patton“ (1875–1945)
přednáší doc. PhDr. Milada Písková, CSc.
od 17 hodin v horní klubovně
(historická sekce VSMO)

1. 1. 2015: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA
vede PhDr. Milan Tichák, začátek ve 14:30 před poliklinikou SPEA na náměstí Národních hrdinů

Nedávno uskutečněné akce:

26. 11. 2014: přednáška
Provozování staré hudby v Olomouci po r. 1989
přednáší Mgr. Martina Pudelová z Katedry muzikologie FF UP v Olomouci
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

19. 11. 2014: přednáška
tajemný svět irských megalitů
přednáší JUDr. Jaroslav Sovinský, Ph.D., z Univerzity Palackého
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

13. 11. 2014: komentovaná prohlídka
výstavy masožravých rostlin z celého světa s názvem Smrtící pasti
povede autorka výstavy Mgr. Monika Kyselá
od 16 hodin ve Vlastivědném muzeu
(sekce přírodovědná)

12. 11. 2014: beseda
nad kronikou města Olomouce
promluví mnohaletý městský kronikář Mgr. Lubomír Kalusek
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

5. 11. 2014: přednáška
o obětech války uložených v jihoslovanském mausoleu v Bezručových sadech v Olomouci
přednáší PhDr. Arnošt Skoupý z Univerzity Palackého
od 17 hodin v horní klubovně

29. 10. 2014: přednáška
Vojenské nemocnice v Olomouci v době první světové války.
Přednáší Jaroslav Hudský, společnost Signum Belli.
od 17 hodin v horní klubovně

24. 10. 2014: přednášky
MUDr. Jan Strojil: Historické kořeny klinické farmakologie a Ing. Roman Gronský: Vzpomínky mého otce MUDr. Lothara Gronského.
od 15 hodin v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

22. 10. 2014: přednáška
Příběhy pomníků padlých na Olomoucku, ke stému výročí začátku první světové války.
Přednáší Bc. Ján Kadlec a PhDr. Milan Tichák od 17 hodin v horní klubovně

15. 10. 2014: přednáška
život a dílo moravského archeologa a speleologa Karla Absolona (1887–1960), někdejšího olomouckého studenta.
Přednáší Mgr. Petr Kostrhun z Moravského zemského muzea Brno – Anthropos
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

11. 10. 2014: exkurse
do nově otevřené expozice ve fortu č. XXII v Černovíře (při cestě k Chomoutovu).
Vede Bc. Ján Kadlec.
Začátek ve 14 hodin před pevnůstkou.

8. 10. 2014: přednáška
Tajemný svět mechorostů
Přednáší odborná pracovnice VMO Mgr. Monika Kyselá
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

1. 10. 2014: přednáška
k Roku české hudby Antonín Dvořák a svět, s hudebními ukázkami.
Přednáší Ing. Ladislav Kunc a Mgr. Jana Loskotová.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební a literárně-historická)

24. 9. 2014: přednáška
spisovatelka, autorka loutkových her, výtvarnice a učitelka Vojtěška Baldessari- Plumlovská (1854–1934)
přednáší doc. PhDr. Milada Písková, CSc.
(sekce literárně-historická a historická)

23. 9. 2014: exkurze
do hudebních sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci. provází Mgr. Filip Hradil a Ing. Ladislav Kunc. Začátek v 16 hodin před muzeem na náměstí Republiky. Omezeno na 15 osob. V případě většího zájmu se exkurze bude opakovat od 17 hodin. (sekce hudební)

13. 9. 2014: vlastivědná vycházka
Vojenské hroby a pomníky obětem dvou světových válek na Ústředním hřbitově v Olomouci-Neředíně.
Vede PhDr. Milan Tichák. Začátek ve 14 hodin na konečné tramvaje u krematoria.

10. 9. 2014: přednáška
Aktuální archeologické výzkumy v Olomouci – Wurmově ulici
přednáší Mgr. Richard Zatloukal, Ph.D.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

6. 9. 2014: exkurze
do renovované Korunní pevnůstky u Michalského výpadu. Následuje rekonstrukce bitvy Olmütz 1814 v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. Provází Bc. Ján Kadlec. Začátek ve 14 hodin před vchodem do pevnůstky.

28. 6. 2014: archeologický výlet
k návštěvě nové výstavy v Moravském zemském muzeu v Brně - Svět tajemných Baltů – Pobaltí před Balty – Od sv. Vojtěcha po Jagellonce s kurátorkou Mgr. Zd. Nerudovou, Ph.D. Odjezd vlakem z Olomouce hl. n. v 9:07 do Brna, sraz ve vestibulu v 8:45

21. 6. 2014: zájezd
do barokního Kuksu u Dvora Králové (hospital, kostel s hrobkou rodu Šporků, Braunův Betlém ad.) Odjezd v 6 hodin od Tržnice Cena 300 Kč.

19.–21. 6. 2014: výstava
kaktusů a sukulentů v atriu Vlastivědného muzea
(kaktusářská sekce)

14. 6. 2014: zájezd
na Opavsko po stopách Vincence Praska (mj. spoluzakladatele VSMO). Prohlídka Opavy a rodných Milostovic, návštěva arboreta Nový Dvůr. Odjezd v 7 hodin od Tržnice. Cena 210 Kč

7. 6. 2014: vlastivědná vycházka
do Neředína, vede Vilém Švec
začátek ve 14 hodin na konečné tramvají u krematoria

24. 5. 2014: výlet
do arboreta Bílá Lhota se vzpomínkou na paní Astrid Kupkovou. Vedou Ing. Lazebníček a PaeDr. Homola, odjezd vlakem do Litovle z Olomouce, hl. n., v 6:31, tam přestup na autobus v 8 hodin.
(sekce přírodovědná)

17. 5. 2014: zájezd
do věhlasného poutního místa Vambeřice v Polsku s návštěvou Hitlerovy podzemní továrny ve Welimi aj.
Odjezd v 7 hodin z bývalého autobusového nádraží u tržnice. Cena 250 Kč.

13. 5. 2014: vlastivědná exkurze
do chrámu sv. Michala, včetně ukázky památných varhan.
Začátek v 17 hodin před kostelem.
(sekce hudební)

10. 5. 2014: archeologická exkurze
k hanáckému Kosíři s prohlídkou mohylových pohřebišť Boří nad Ostichovcem, hradiska U Varhan aj. Odjezd v 9:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice vlastními auty; zájemci, kteří nemají vlastní dopravu, se mohou přihlásit u P. Kalábkové (605391821 nebo pavlina.kalabkova@upol.cz)
(sekce archeologická)

7. 5. 2014: přednáška
Edgar G. Ulmer, olomoucký rodák, americký filmový režisér, scenárista a producent. Přednáší prof. PhDr. Michal Peprník, DrSc., z katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP.
(sekce literárně-historická)

26. 4. 2014: archeologická exkurze
k vápenkám na Javoříčsku identifikovaným archeologickým průzkumem. Provázejí Mgr. Pavel Šlésar a Karel Faltýnek z Národního památkového ústavu Olomouc.
Odjezd v 9:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice vlastními auty; zájemci, kteří nemají vlastní dopravu, se mohou přihlásit u P. Kalábkové (605391821 nebo pavlina.kalabkova@upol.cz)
(sekce archeologická)

25. 4. 2014: přednášky z dějin lékařství
přednáší prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD., a prof. MUDr. Ivo Krč, DrSc.
od 15 hodin v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

24. 4. 2014: přednáška
Vojenské objekty v Olomouci v čase vypuknutí I. světové války, k připomenutí 100. výročí prvního světového válečného konfliktu, přednáší Bc. Ján Kadlec.
od 17 hodin v horní klubovně

19. 4. 2014: vlastivědná vycházka
Světové dějiny v olomouckých hradbách. Vede doc. PhDr. Milada Písková. Začátek ve 14:00 před VMO
(sekce historická)

17. 4. 2014: literárně-hudební pořad s živou hudbou z děl s Olomoucí souvisejících autorů
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební a literárně-historická)

15. 4. 2014: VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE VSMO
Zhodnocení činnosti, volby (doplnění) výboru, vaše názory, náměty a připomínky.
od 16 hodin v horní klubovně

12. 4. 2014: exkurze
za jarní květenou do CHKO Litovelské Pomoraví. Vedou Ing. J. Lazebníček a dr. Tomáš Homola. Odjezd vlakem do Střeně z Olomouce, hl. n., v 7:34.
(sekce přírodovědná)

10. 4. 2014: přednáška
Pavel Křížkovský v hudebních dějinách Olomouce. Přednáší PhDr. Eva Vičarová, PhD.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

3. 4. 2014: přednáška
Poutě z Moravy do Mariazell. Přednáší Mgr. Jana Krejčová.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

27. 3. 2014: přednáška
výsledky výzkumu nově objeveného hradiska z pozdní doby kamenné v Úsově-Stavenicích
přednáší Mgr. Miroslav Daňhel z Archeologického centra v Olomouci
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

20. 3. 2014: přednáška
Obrázky z cest po Kavkazu
přednáší Ing. Jiří Lazebníček
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

13. 3. 2014: přednáška
kuriozity v dílech olomouckých německých spisovatelů
přednáší prof. PhDr. Ludvík Václavek
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

6. 3. 2014: přednáška
Co se pilo na Hané, k počátkům pěstování hanáckého chmele
přednáší doc. PhDr. Milada Písková.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

1. 3. 2014: zájezd
do skláren Květná (Den otevřených dveří, možnost levného nákupu). Po obědě účast na národopisné slavnosti Fašank v obci Strání na moravskoslovenském pomezí. Odjezd v 7 hodin. Cena 220 Kč.

27. 2. 2014: přednáška
k nové knize Morava na konci eneolitu
přednáší autor PhDr. Jaroslav Peška, PhD. z Archeologického centra v Olomouci
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

Změna termínu
19.
2. 2014: přednáška
z cesty do Vietnamu
přednáší Ing. Helena Červinková
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

13. 2. 2014: přednáška
Antonín Dvořák a Olomouc
přednáší Ing. Ladislav Kunc a Mgr. Jana Loskotová
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební a literárně historická)

6. 2. 2014: přednáška
dávné dějiny Bělidel (dnešní Sokolské ulice s okolím)
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

31. 1. 2014: přednášky
z oboru lékařství, přednáší Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., a prim. MUDr. Petr Hubáček.
od 15 hodin v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

30. 1. 2014: archeologický seminář
přehled výzkumů na střední Moravě v přednesu zástupců jednotlivých archeologických institucí působících v regionu
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

23. 1. 2014: přednáška
Naše sovy.
přednáší odborníci ze ZOO Olomouc na Svatém Kopečku.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

16. 1. 2014: přednáška
Z minulosti „Šantovky“ a okolí
přednáší PhDr. Milan Tichák.
od 17 hodin v horní klubovně

1. 1. 2014: Novoroční vycházka
u tržnice v Kateřinské ulici, tradičně ve 14:30

Fotoreportáž z vycházky na Hradisko (12. 9. 2009) ...

Fotoreportáž z vycházky do pravoslavného chrámu Sv. Gorazda(23. 5. 2009) ...


Fotoreportáž z exkurze do Státního okresního archívu na téma staré rukopisy(23. 4. 2009) ...

Fotoreportáž z archeologické přednášky Římané na střední Moravě(19. 3. 2009) ...

Fotoreportáž z přednášky o Francouzské Polynésii(12. 3. 2009) ...

Fotoreportáž z novoroční vycházky na Dolní náměstí (1. 1. 2009) ...

Fotoreportáž z vycházky po Úřední čtvrti (14. 9. 2008) ...

Fotoreportáž z přednášky Všední den a barokní slavnost v premostrátské kanonii Hradisko (24. 1. 2008) ...

Fotoreportáž z prohlídky kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a kláštera dominikánů (27. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z přednášky o zapomenutém šlechtickém rodu pánů z Holštejna (25. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z prohlídky Mladečských jeskyní z pohledu archeologického s doc. Olivou z Masarykovy univerzity (6. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z exkurze do chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci - Hejčíně, posvěceného před 75 lety (29. 9. 2007) ...

Fotoreportáž z archeologického výletu do Huzové - Mutkova (hrádek Mutkov, stopy po dolování, cesty středověkou krajinou (15. 9. 2007 ) ...


Aktualizováno: 10. 12. 2014