olomouc.cz   I   olomoucko.cz   I   olomouc-tourism.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor návštěvnost od 5/2001:

Tucet vzpomínek stavebního úředníka

Olomoucké kašny

O chrličích na dómu sv. Václava

Alba členů fotografické sekce VSMO (schůzky každou sudou středu v 16:00 v kanceláři VSMO)

Připravované akce:

4. 3. 2015: přednáška
Ztracené ulice na mapě města Olomouce, po západním obvodu městské památkové rezervace.
Přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

6. 3. 2015: přednáškové odpoledne
doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D. - Významné milníky vývoje II. interní kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci- a doc. MUDr. Dan Marek, Ph. D. - Život a dílo profesora MUDr. Pavla Lukla (1905 – 1995)
od 15 hodin v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

11. 3. 2015: vzpomínka
na zesnulého novináře, básníka a překladatele Václava Buriana (1959 – 2014). Promluví prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., Ing. Tomáš Tichák a další.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně-historická)

18. 3. 2015: přednáška
z cesty do Řecka. Přednáší Ing. Jiří Lazebníček
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

ZMĚNA TERMÍNU
24
. 3. 2015: přednáška
O megalitických památkách na ostrově Malta. Přednáší JUDr. Jaroslav Sovinský, Ph. D.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

Nedávno uskutečněné akce:

25. 2. 2015: přednáška
k 270. výročí smrti skladatele Jana Dismase Zelenky (1679–1745), českého Bacha.
Přednáší Ing. Ladislav Kunc.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

21. 2. 2015: archeologická exkurze
Brno – prohlídka aktuálních archeologických výstav Moravského zemského muzea: Mykény a střední Evropa a Velká Morava a počátky křesťanství. (Sraz v 11 hodin před expozicí Anthropos – Brno, Pisárecká 5, prohlídka výstavy Mykény, po 12. hodině přesun do centra a prohlídka druhé výstavy v Paláci šlechtičen. Doprava individuální.)
(sekce archeologická)

18. 2. 2015: přednáška
cesta po transsibiřské magistrále na trase Moskva – Vladivostok
přednáší Ing. Helena Červinková.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

11. 2. 2015: archeologický seminář
přehled archeologických výzkumů na střední Moravě v roce 2014 přednesou zástupci jednotlivých archeologických pracovišť našeho regionu
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

4. 2. 2015: přednáška
Nejstarší pohlednice Olomouce ze sbírky Vlastivědného muzea Olomouc. Přednáší a následně provází výstavou historička Mgr. Jana Jakůbková
od 16 hodin v horní klubovně

24. 1. 2015: archeologická exkurze
Ostrava – návštěva výstavy Od Alexandra k Tamerlánovi – válečné tažení na Hedvábné cestě. Průvodce PhDr. David Majer z Ostravského muzea. (Sraz v 11 hodin před muzeem v Ostravě, Masarykovo nám. 1.)
(sekce archeologická)

21. 1. 2015: přednáška
Slavní herci na prknech olomouckého divadla (Nataša Gollová, Jarmila Kurandová, Josef Bek)
přednáší prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.
od 17 hodin v multimediální pracovně katedry bohemistiky v budově Filozofické fakulty v Křížkovského ul. 10 (na konci dvora vpravo).
(sekce literárně historická)

14. 1. 2015: přednáška
O pomnících padlých z I. světové války na Libavsku
přednáší Mgr. Jana Krejčová
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

7. 1. 2015: beseda
s PhDr. Milanem Tichákem o jeho nové knize Olomoucké vycházky
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

1. 1. 2015: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA
vede PhDr. Milan Tichák, začátek ve 14:30 před poliklinikou SPEA na náměstí Národních hrdinů

Fotoreportáž z vycházky na Hradisko (12. 9. 2009) ...

Fotoreportáž z vycházky do pravoslavného chrámu Sv. Gorazda(23. 5. 2009) ...


Fotoreportáž z exkurze do Státního okresního archívu na téma staré rukopisy(23. 4. 2009) ...

Fotoreportáž z archeologické přednášky Římané na střední Moravě(19. 3. 2009) ...

Fotoreportáž z přednášky o Francouzské Polynésii(12. 3. 2009) ...

Fotoreportáž z novoroční vycházky na Dolní náměstí (1. 1. 2009) ...

Fotoreportáž z vycházky po Úřední čtvrti (14. 9. 2008) ...

Fotoreportáž z přednášky Všední den a barokní slavnost v premostrátské kanonii Hradisko (24. 1. 2008) ...

Fotoreportáž z prohlídky kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a kláštera dominikánů (27. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z přednášky o zapomenutém šlechtickém rodu pánů z Holštejna (25. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z prohlídky Mladečských jeskyní z pohledu archeologického s doc. Olivou z Masarykovy univerzity (6. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z exkurze do chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci - Hejčíně, posvěceného před 75 lety (29. 9. 2007) ...

Fotoreportáž z archeologického výletu do Huzové - Mutkova (hrádek Mutkov, stopy po dolování, cesty středověkou krajinou (15. 9. 2007 ) ...


Aktualizováno: 19. 3. 2015