olomouc.cz   I   olomoucko.cz   I   olomouc-tourism.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor

Tucet vzpomínek stavebního úředníka

Olomoucké kašny

O chrličích na dómu sv. Václava

Alba členů fotografické sekce VSMO (možnost napsat vzkaz)

Připravované akce:

4. 6. 2016: vlastivědná vycházka
do míst prvního rozšíření města před 140 lety (1876) ještě před zrušením pevnosti
provází PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14 hodin u hotelu Palác na začátku Komenského ulice

8. 6. 2016: exkurze
do depozitáře knihovny Vlastivědného muzea v Olomouci s knihovnicí VMO Mgr. Janou Habustovou
omezená kapacita, je třeba se přihlásit v kanceláři VSMO
od 16 hodin ve VMO

10. 6. 2016: koncert
sboru a orchestru Salve v rámci Noci kostelů
od 18:30 v chrámu Panny Marie Sněžné
(sekce hudební)

11. 6. 2016: zájezd
středisko experimentální archeologie ve Všestarech, muzeum války 1866 na Chlumu, památník bitvy u Sadové a Hradce Králové. Vede P. Kalábková. Cena 280 Kč.

18. 6. 2016: vlastivědná vycházka
do Starých Hodolan
provází PhDr. Milan Tichák
začátek ve 14 hodin u hlavního nádraží před vstupem do podchodu k Hodolanům

Nedávno uskutečněné akce:

PŘELOŽENO NA 10. 6.
27. 5. 2016: koncert
sboru a orchestru Salve v rámci Noci kostelů
od 18:30 v chrámu Panny Marie Sněžné
(sekce hudební)

25. 5. 2016: přednáška
Prusko–rakouská válka 1866 a bitva u Dubu a Tovačova před 150 lety
přednáší historik PhDr. Karel Podolský, pracovník VMO
od 17 hodin v horní klubovně

21. 5. 2016: zájezd
Kuks u Jaroměře, zámek v Novém městě nad Metují
Vede A. Petrželová, cena 300 Kč

14. 5. 2016: zájezd
Polsko - poutní místo Vambeřice, pevnost Stolová hora
vede Bc. Ján Kadlec, cena 320 Kč

11. 5. 2016: komentovaná prohlídka
výstavy k výročí Vědecké knihovny
provází Mgr. Jiří Hlonek, odborný pracovník VK Olomouc
od 17 hodin

AKCE ODLOŽENA ZE ZDRAVOTNÍCH PŘÍČIN
7. 5. 2016: archeologická exkurze
Moravský kras - Rytířská jeskyně a jeskyně Koňská jáma
Vede Mgr. Martin Golec, Ph.D., z UP Olomouc
Odjezd vlastními auty v 9:00 od Tržnice (lze se přihlásit u P. Kalábkové, mobil 603591821 e-mail pavlina.kalabkova@upol.cz)
(archeologická sekce)

4. 5. 2016: přednáška
Zvyky a obyčeje našich předků na Hané
přednáší Bc. Ján Kadlec
od 17 hodin v horní klubovně

27. 4. 2016: přednáška
Olomoucké knihovny včera a dnes, 450. výročí Vědecké knihovny
přednáší doc. PhDr. Milada Písková, CSc.
od 17 hodin v horní klubovně
(historická sekce)

20. 4. 2016: přednáška
cesty 13. zeměbraneckého pluku z Olomouce světovou válkou v letech 1917 - 1918
přednáší Mgr. Jaroslav Hudský
od 17 hodin v horní klubovně

19. 4. 2016: VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
od 16 hodin v horní klubovně

9. 4. 2016: archeologická exkurze
pískovcové lomy u Starého Maletína na Bouzovsku, muzeum historie Hřebečska ve Studené Loučce
Odjezd vlastními auty v 9:00 od Tržnice (lze se přihlásit u P. Kalábkové, mobil 603591821 e-mail pavlina.kalabkova@upol.cz)
(archeologická sekce)

13. 4. 2016: přednáška
skladatelé Pavel a Antonín Vraničtí a jejich vztah k Olomouci
přednáší Ing. Ladislav Kunc a Mgr. Jana Loskotová
od 17 hodin v horní klubovně
(hudební a literárně historická sekce)

6. 4. 2016: přednáška
Ježíškovy matičky na Olomoucku - národopisný velikonoční zvyk
přednáší Mgr. Ivan Hlavatý
od 17 hodin v horní klubovně

30. 3. 2016: přednáška
Současná literární situace v Olomouci v období posledních dvou let.
Přednáší Mgr. Petra Kožušníková.
od 17 hodin v horní klubovně
(literárně historická sekce)

23. 3. 2016: přednáška
Kam létají zimovat naši ptáci - nové technologie ve výzkumu.
Přednáší Mgr. Peter Adamík z Vlastivědného muzea v Olomouci.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

16. 3. 2016: přednáška
Hledání zmizelého kostela sv. Petra - výzkum v Křížkovského ulici 10.
Přednáší Mgr. Hana Dehnerová a Mgr. Pavel Šlézar z Národního památkového ústavu v Olomouci.
od 17 hodin v horní klubovně
(archeologická sekce)

9. 3. 2016: přednáška
Cesty 13. zeměbraneckého pluku Olomouc za světové války v letech 1914–1916.
Přednáší Mgr. Jaroslav Hudský
od 17 hodin v horní klubovně

2. 3. 2016: přednáška
Osud rodiny olomouckého rodáka – houslisty a terezínského vězně Karla Fröhlicha.
Přednáší PhDr. Tomáš Hrbek z Židovské náboženské obce v Olomouci.
od 17 hodin v horní klubovně
(literárně historická sekce)

24. 2. 2016: Přednáška
Památné budovy Univerzity Palackého v Olomouci, 70. výročí obnovení olomouckého vysokého učení (1946).
Přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

17. 2. 2016: komentovaná prohlídka
výstava České korunovační klenoty – na dosah
od 16 hodin v expozici, omezený počet, je třeba se přihlásit v kanceláři VSMO
Provází Mgr. Lukáš Hlubek.

10. 2. 2016: přednáška
„Hanácké Stonehenge“ - archeologické naleziště v Brodku u Prostějova. Přednáší PhDr. Pavel Fojtík z prostějovské pobočky Ústavu archeologické a památkové péče Brno.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

3. 2. 2016: přednáška
Historické rudné doly v okolí Velké Bystřice. Přednáší Ing. Pavel Novotný z VMO.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

27. 1. 2016: přednáška
Úloha spolků v hudebním dění města Olomouce v letech 1918–1938
přednáší PhDr. Ingrid Silná, konzervatoř Olomouc, katedra muzikologie FF UP, klavírní doprovod Kateřina Potocká
od 17 hodin v horní klubovně (sekce hudební)

20. 1. 2016: přednáška
Msgre. Jan Šrámek, výrazná postava moravské historie a politiky 1918 - 1948, rodák z Grygova, 60 let od úmrtí
přednáší Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. z katedry historie FF UP
od 17 hodin v horní klubovně

13. 1. 2016: přednáška
přehled archeologických výzkumů na střední Moravě v roce 2015 několika archeologických pracovišť a okolních regionálních muzeí
od 17 hodin v horní klubovně (sekce archeologická)

1. 1. 2016: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA
od 14:30 před vstupem do chrámu sv. Michala na Žerotínově náměstí
provází PhDr. Milan Tichák

16. 12. 2015: přednáška
120 let Úřední čtvrti
přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

9. 12. 2015: přednáška
k připomínce životních jubileí hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby (1765–1815)
přednáší Ing. Ladislav Kunc a Mgr. Jana Loskotová
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební a literárněhistorická)

14. 11. 2015: výlet
na výstavu Hroby barbarů v Muzeu hlavního města Prahy.
Odjezd z Olomouce, hl. n., rychlíkem Ostravan v 7:16, sraz ve vestibulu nádraží v 6:50, jízdenku si kupuje každý sám. Prohlídka výstavy v 11:00 hodin (sraz před 11:00 u pokladny v hlavní budově Muzea hl. města Prahy), provází Jiří Vávra. Cena vstupenky 120 Kč, senioři nad 65 let 50 Kč. Cesta zpět individuální, doporučený další program: stálá expozice Pravěké Prahy tohoto muzea, výstavy v Náprstkově muzeu o starověké Číně nebo o Bedřichu Hrozném, v Národním muzeu v bývalé budově Federálního shromáždění výstava o vývoji české gramatiky
(sekce archeologická)

25. 11. 2015: přednáška
Život na zámku v Čechách pod Kosířem (od konce 19. století do počátku 2. světové války)
Přednáší Mgr. Robert Šrek, historik umění z Vlastivědného muzea.
od 17 hodin v horní klubovně

18. 11. 2015: přednáška
Chemie v potravinách, fyzika v kuchyni
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

11. 11. 2015: přednáška
o publikacích Literární procházky německou Olomoucí a Antologie německé moravské literatury
přednáší germanista Mgr. Lukáš Motyčka, Ph.D., bývalý vedoucí Centra pro výzkum německé literatury na Moravě, které obě knihy vydalo.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárněhistorická)

4. 11. 2015: přednáška
významné varhany v Olomouci a blízkém okolí
přednáší Ing. Ladislav Kunc
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

23. 10. 2015: přednášky
o vývoji orgánových transplantací ve FN Olomouc - prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc. a vzpomínka na život a dílo profesora MUDr. Pavla Lukla (1905–1995) - doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D.
od 15 hodin v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

21. 10. 2015: přednáška
Symbolika svobodných zednářů, přednáší konzervátorka Vlastivědného muzea v Olomouci Mgr. Lucie Janusová.
od 17 hodin v horní klubovně

17. 10. 2015: exkurze
výlov rybníka v Tovačově (s možností si chytit či koupit živou rybu). Doprava vlastními auty, odjezd v 9:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice.
(sekce přírodovědná)

14. 10. 2015: přednáška
Český Patton – generál Josef Šnejdárek (1875–1945), přednáší doc. PhDr. Milada Písková
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

9. 10. 2015: zájezd
na jižní Moravu krajem T. G. Masaryka – do Hrubé Vrbky, Kuželova, Hodonína, Strážnice. Vede doc. PhDr. Milada Písková.
Odjezd autobusu v 7 hodin z bývalého autobusového nádraží u tržnice.

7. 10. 2015: přednáška
aktuální archeologické výzkumy v Olomouci, přednáší Mgr. R. Zatloukal, Ph.D., z Národního památkového ústavu. Následuje prohlídka výzkumu v proluce vedle Muzea umění v Denisově ulici
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

3. 10. 2015: Zájezd
do Polska – Kožle, Lubowice, Ratiboř. Vede Bc. Ján Kadlec.
Odjezd autobusu v 7 hodin z bývalého autobusového nádraží u tržnice.

30. 9. 2015: přednáška
o úloze Mistra Jana Husa v dějinách (s připomínkou letošního 600. výročí jeho upálení v Kostnici) přednáší PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D., ředitel Státního okresního archivu v Olomouci.
od 17 hodin v horní klubovně

30. 9. 2015: houbařská exkurze
za vedení Ing. J. Lazebníčka na Bradlecký kopec (s cílem sběru exponátů na výstavu FLORA Olomouc 2015 ve dnech 1.– 4. října). Odjezd vlakem z Olomouce, hl. n., v 7:30 do stanice Moravičany.
(přírodovědná sekce)

29. 9. 2015: exkurze
do chrámu P. Marie Sněžné a k památných barokním varhanám. Vede Ing. Ladislav Kunc. Začátek v 17 hodin před kostelem.
(sekce hudební)

28. 9. 2015: houbařská exkurze
Svatováclavská (státní svátek) ve spolupráci se Sluňákovem vede Ing. Jiří Lazebníček. Odjezd vlakem z Olomouce, hl. n., v 7:36 do stanice Hlubočky- zastávka.
(sekce přírodovědná)

26. 9. 2015: vlastivědná vycházka
do Starých Hodolan s návštěvou tamního Husova sboru (s připomínkou letošního 600. Husova výročí). Vede PhDr. Milan Tichák. Začátek ve 14:00 u tramvajové zastávky (linka 4) Husův sbor v Hodolanech.

23. 9. 2015: beseda
příznivců věd přírodních s diskusí o novém programu připravovaném do budoucna promluví Mgr. Blanka Krausová a vedení VSMO.
od 17 hodin v horní klubovně
(přírodovědná sekce)

16. 9. 2015: beseda
s doc. PhDr. Františkem Všetičkou, CSc., nad jeho novou knihou z času moravského národního probuzení Otevírání oken.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárněhistorická)

12. 9. 2015 vlastivědná vycházka
dle celoměstského programu Dnů evropského kulturního dědictví 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 Ústřední hřbitov Příběhy neředínského hřbitova vede PhDr. Tichák

27. 6. 2015: vlastivědná vycházka
Objevování zmizelých míst Olomouce pod vedením doc. PhDr. Milady Pískové
začátek ve 14:00 před vchodem do dómu sv. Václava (sekce historická)

9. 9. 2015: přednáška
Země, o které se mluví: Řecko – pohledem národopisu. Přednáší bývalý etnograf Vlastivědného muzea v Olomouci Mgr. Ivan Hlavatý.

5. 9. 2015: vlastivědná vycházka
kolem památek školské tradice města Olomouce (na uvítání nového školního roku) – třídou Spojenců k tržnici. Vede PhDr. Milan Tichák. Začátek ve 14:00 u Pöttingea v Palackého ulici.

20. 6. 2015: zájezd
s archeology do Rakouska: Olomouc – Carnuntum (archeologické památky z časů Říše římské) – Petronel – Bad Deutsch-Altenburg – Olomouc. Vede PhDr. Pavlína Kalábková. Návrat po 19. hodině. Cena 400 Kč.
odjezd v 7:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice (sekce archeologická)

19. - 21. 6. 2015: výstava
kaktusů a sukulentů v atriu VMO
(sekce kaktusářská)

17. 6. 2015: přednáška
historie sbírek v lapidáriu VMO s následnou prohlídkou výstavy Příběhy kamene. Přednáší Mgr. Markéta Doláková.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

13. června zájezd
do východních Čech: Olomouc – Ratibořice – Náchod - Olomouc. Vede Bohumila Kühnová. Předpokládaný návrat mezi 18. a 19. hodinou. Cena: dospělí 300 Kč, děti 200 Kč.
odjezd v 7:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice

6. 6. 2015: zájezd
Zlín, jaký býval a jaký je: Olomouc – Zlín (okružní prohlídka města, Baťův památník, muzeum, univerzitní budova a další stavby Evy Jiřičné, Lesní hřbitov aj.). Vede doc. Milada Písková. Návrat v 18 hodin. Cena 150 Kč.
odjezd v 7:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice
(sekce historická)

3. 6. 2015: přednáška
Minulost a současnost kartografické podsbírky VMO. Připravil Mgr. Josef Urban
od 17 hodin v horní klubovně

30. 5. 2015: vlastivědná vycházka
do Nových Hodolan v přednádražím prostoru. Vede PhDr. Milan Tichák.
začátek ve 14 hodin před budovou Krajského úřadu naproti hlavního nádraží

29. 5. 2015: koncert
ve spolupráci s pěveckým sborem Salve v rámci každoroční Noci kostelů.
od 18.30 v chrámu P. Marie Sněžné
(sekce hudební)

20. 5. 2015: přednáška
Moravské zázemí národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895. Přednáší doc. PhDr. Milada Písková, CSc.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

15. 5. 2015: zájezd
do Kroměříže, trasa Olomouc – Kroměříž (Květná zahrada, památka UNESCO) – Olomouc. Vede Jitka Gajdoštinová. Návrat v 18 hodin. Cena 130 Kč.
odjezd v 7:00 od bývalého autobusového nádraží u tržnice

27. 5. 2015: přednáška
Na poli konzervace a restaurování, s exkurzí do muzejního zázemí. Provází pracovnice VMO Mgr. Lucie Janusová.
od 16 hodin v budově VMO

13. 5. 2015: přednáška
z dějin moravského varhanářství. Přednáší Mgr. Květa Fridrichová, s ukázkami živými i reprodukovanými.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

9. 5. 2015: zájezd
do Polska, trasa Olomouc - Kladsko – Swidnica – Książ (hrad a vojenská pevnost)- Wałbrzych- Vambeřice (poutní místo) - Olomouc. Vede Bc. Ján Kadlec. Návrat po 19. hodině. Cena 330 Kč.
odjezd v 7:00 od bývalého autobusového nádraží u tržnice

6. 5. 2015: přednáška
Osvobození Olomouce v roce 1945. Přednáší PhDr. Karel Podolský
od 17 hodin v horní klubovně

2. 5. 2015: archeologická exkurze
lokality v Moravském krasu- jeskyně Býčí skála, Pekárna a Švédův stůl. Vede Mgr. Martin Golec, Ph. D. z Univerzity Palackého
odjezd v 9:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice vlastními auty s volnými místy pro příchozí, nejlépe se přihlásit P. Kalábkové na tel. 603 591 821 nebo email: pavlina.kalabkova@upol.cz
(sekce archeologická)

29. 4. 2015: přednáška
poslední krvavé oběti II. světové války na Olomoucku (Zákřov, přestavlky, Kožušany, Olomouc- Lazce, Javoříčko). Přednáší PhDr. Milan Tichák.
od 17 hodin v horní klubovně

25. 4. 2015: zájezd
do Národního parku Podyjí: Olomouc- Pohořelice- Přímětice- hrad Bítov- Vranovská přehrada. Město Jevišovice. Vede Libuše Jurková. Návrat po 18. hodině. Cena 320 Kč. Odjezd v 7:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice

25. 4. 2015: přírodovědná exkurze
botanicko-mykologická do jarní přírody CHKO Litovelské Pomoraví. Vede Ing. Jiří Lazebníček.
Podrobnosti na vývěsce u Vlastivědného muzea v Olomouci.
(sekce přírodovědná)

22. 4. 2015: přednáška
k nové publikaci Příběhy uničovské archeologie za přítomnosti autorského kolektivu: Mgr. Nikola Hirnerová, Ph.D., Mgr. Mikuláš Hlava, Ph.D., Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. a Mgr. Pavel Šlésar.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

18. 4. 2015: zájezd
Po stopách Vincence Praska II: Olomouc- Napajedla- hrad Buchlov- Olomouc. Vede doc. PhDr. Milada Písková - sekce historická. Návrat asi v 18 hodin, cena 180 Kč. Odjezd v 7:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice

15. 4. 2015: přednáška
Olomoucký orloj- mýtus a skutečnost. Přednáší PhDr. Anežka Šimková z Muzea umění v Olomouci.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

11. 4. 2015: archeologická exkurze
na Klášťov, nejvyšší horu Vizovické vrchoviny a posvátné místo starých Slovanů
odjezd v 9:00 z bývalého autobusového nádraží u tržnice vlastními auty s volnými místy pro příchozí, nejlépe se přihlásit P. Kalábkové na tel. 603 591 821 nebo email: pavlina.kalabkova@upol.cz
(sekce archeologická)

8. 4. 2015: přednáška
Kameny zmizelých. Přednáší PhDr. Tomáš Hrbek, místopředseda židovské obce v Olomouci.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně-historická)

1. 4. 2015: přednáška
Vojenské útvary v Olomouci v roce 1914 a jejich evropská bojiště. Přednáší Mgr. Jaroslav Hudský.
od 17 hodin v horní klubovně

ZMĚNA TERMÍNU
24
. 3. 2015: přednáška
O megalitických památkách na ostrově Malta. Přednáší JUDr. Jaroslav Sovinský, Ph. D.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

18. 3. 2015: přednáška
z cesty do Řecka. Přednáší Ing. Jiří Lazebníček
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

11. 3. 2015: vzpomínka
na zesnulého novináře, básníka a překladatele Václava Buriana (1959 – 2014). Promluví prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., Ing. Tomáš Tichák a další.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně-historická)

6. 3. 2015: přednáškové odpoledne
doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D. - Významné milníky vývoje II. interní kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci- a doc. MUDr. Dan Marek, Ph. D. - Život a dílo profesora MUDr. Pavla Lukla (1905 – 1995)
od 15 hodin v horní klubovně
(sekce dějin lékařství)

4. 3. 2015: přednáška
Ztracené ulice na mapě města Olomouce, po západním obvodu městské památkové rezervace.
Přednáší PhDr. Milan Tichák
od 17 hodin v horní klubovně

25. 2. 2015: přednáška
k 270. výročí smrti skladatele Jana Dismase Zelenky (1679–1745), českého Bacha.
Přednáší Ing. Ladislav Kunc.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce hudební)

21. 2. 2015: archeologická exkurze
Brno – prohlídka aktuálních archeologických výstav Moravského zemského muzea: Mykény a střední Evropa a Velká Morava a počátky křesťanství. (Sraz v 11 hodin před expozicí Anthropos – Brno, Pisárecká 5, prohlídka výstavy Mykény, po 12. hodině přesun do centra a prohlídka druhé výstavy v Paláci šlechtičen. Doprava individuální.)
(sekce archeologická)

18. 2. 2015: přednáška
cesta po transsibiřské magistrále na trase Moskva – Vladivostok
přednáší Ing. Helena Červinková.
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce přírodovědná)

11. 2. 2015: archeologický seminář
přehled archeologických výzkumů na střední Moravě v roce 2014 přednesou zástupci jednotlivých archeologických pracovišť našeho regionu
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce archeologická)

4. 2. 2015: přednáška
Nejstarší pohlednice Olomouce ze sbírky Vlastivědného muzea Olomouc. Přednáší a následně provází výstavou historička Mgr. Jana Jakůbková
od 16 hodin v horní klubovně

24. 1. 2015: archeologická exkurze
Ostrava – návštěva výstavy Od Alexandra k Tamerlánovi – válečné tažení na Hedvábné cestě. Průvodce PhDr. David Majer z Ostravského muzea. (Sraz v 11 hodin před muzeem v Ostravě, Masarykovo nám. 1.)
(sekce archeologická)

21. 1. 2015: přednáška
Slavní herci na prknech olomouckého divadla (Nataša Gollová, Jarmila Kurandová, Josef Bek)
přednáší prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.
od 17 hodin v multimediální pracovně katedry bohemistiky v budově Filozofické fakulty v Křížkovského ul. 10 (na konci dvora vpravo).
(sekce literárně historická)

14. 1. 2015: přednáška
O pomnících padlých z I. světové války na Libavsku
přednáší Mgr. Jana Krejčová
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce historická)

7. 1. 2015: beseda
s PhDr. Milanem Tichákem o jeho nové knize Olomoucké vycházky
od 17 hodin v horní klubovně
(sekce literárně historická)

1. 1. 2015: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA
vede PhDr. Milan Tichák, začátek ve 14:30 před poliklinikou SPEA na náměstí Národních hrdinů

Fotoreportáž z vycházky na Hradisko (12. 9. 2009) ...

Fotoreportáž z vycházky do pravoslavného chrámu Sv. Gorazda(23. 5. 2009) ...


Fotoreportáž z exkurze do Státního okresního archívu na téma staré rukopisy(23. 4. 2009) ...

Fotoreportáž z archeologické přednášky Římané na střední Moravě(19. 3. 2009) ...

Fotoreportáž z přednášky o Francouzské Polynésii(12. 3. 2009) ...

Fotoreportáž z novoroční vycházky na Dolní náměstí (1. 1. 2009) ...

Fotoreportáž z vycházky po Úřední čtvrti (14. 9. 2008) ...

Fotoreportáž z přednášky Všední den a barokní slavnost v premostrátské kanonii Hradisko (24. 1. 2008) ...

Fotoreportáž z prohlídky kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a kláštera dominikánů (27. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z přednášky o zapomenutém šlechtickém rodu pánů z Holštejna (25. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z prohlídky Mladečských jeskyní z pohledu archeologického s doc. Olivou z Masarykovy univerzity (6. 10. 2007) ...

Fotoreportáž z exkurze do chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci - Hejčíně, posvěceného před 75 lety (29. 9. 2007) ...

Fotoreportáž z archeologického výletu do Huzové - Mutkova (hrádek Mutkov, stopy po dolování, cesty středověkou krajinou (15. 9. 2007 ) ...


Aktualizováno: 1. 6. 2016